naser ahmadi

کمپ مالاکاسا در یونان
دیدار پاپ با شماری از مهاجران افغان در واتیکان
۲۸۷ تن از نیروهای پولیس در سال ۲۰۱۸ هنگام اخراج مهاجران با حملات خشونت‌آمیز مواجه شده اند
شماری از پناهجویان در کمپ "اداشیفسی" صربستان، 
مشغول کار در بخش صنایع دستی هستند
از سال ۲۰۱۸ تا به حال ۴۰ هزار مهاجر وارد بوسنیا شده اند
اردوگاه مهاجران در جزیره ساموس
مهاجران گیرمانده در صربستان
مهاجران در صربستان: پولیس کرواسیا از خشونت در برابر مهاجران کار می گیرد
پناهجویان افغان در مرکز پذیرش "اداشیف سی در صربستان. عکس از ناصر احمدی
بر بنیاد منابع کمیساری مهاجرت صربستان در اردوگاه «کرن یاچا» دست کم ۲۵۰ تن زندگی می کنند که بیشترشان زیرسن اند.
تصویر از آرشیف: مهاجران در کرواسیا
عکس از آرشیف دویچه وله