sertan sanderson

بسیاری از مهاجران بی خانمان به خاطر بحران کرونا نمی توانند از کمک های سازمان های خیریه استفاده کنند./عکس: picture-alliance

برخی اوقات مهاجرانی که ارتباط شان با خانواده های شان قطع می شود، ممکن است قربانی اختطاف، سرقت مسلحانه و یا باج گیری شده باشند./عکس: picture-alliance/Zuma/Sopa/J. Merida
حکومت آلمان امیدوار است  با اجرای این قانون بتواند کمبودی ها را در بازار کار برطرف کند./عکس: picture-alliance/dpa
میتسوتاکیس وعده داده است که در زمینه مهاجرت نسبت به نخست وزیران گذشته، سختگیرانه تر عمل کند/COPYRIGHT: picture-alliance/dpa/T. Stavrakis
صنعت پورن به سرعت نسبت به تحولات جامعه به شمول بحران مهاجران واکنش نشان می دهد. عکس: Colourbox

	
یک زن حامله پس از نجات توسط سازمان غیردولتی «NGOMediterranea Saving humans» معاینه می شود.
اعتراض مهاجران در جزیره قبرس، برخی از آن ها فکر می کنند که در این جا مورد تبعیض قرار می گیرند.
مناطق مجادله برانگیز ترانزیت در امتداد مرز هنگری با صربستان
محکمه امور اداری در آلمان به این نتیجه رسید که در فرانسه، پیچیدگی هایی در روند رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی وجود دارد.
پناهجویان برای سفر به کشورهای مبدأ شان با محدودیت هایی در آلمان روبرو می‌باشند.
وضعیت پناهجویان در جزایر یونان بار دیگر وخیم گزارش شده است.
اطلاعات غلط برای مهاجران در مورد اندازه خانه های کرایی