آلمان

انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی. عکس: آرشیف
کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو
مقر پولیس اروپا در هالند
 | Photo: Imago Images/AFLO/Y. Nakao
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران در مسیر بالقان
عکس از آرشیف/ مهاجران تخلیه شده افغان در کمپ نظامی رامشتاین در آلمان
۳۴ مهاجر که به تاریخ ۶ ماه می سال ۲۰۲۲ توسط یک کشتی کانتینری نجات داده شدند، دو روز بعد به کشتی "سی آی ۴" انتقال داده شدند. عکس: سازمان سی آی
دریافت حق شهروندی در کشورهای اروپایی و غربی متفاوت می‌باشد
حرکت اعتراضی افغان های مهاجر در پاکستان در برابر دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل