آلمان

صنعت پورن به سرعت نسبت به تحولات جامعه به شمول بحران مهاجران واکنش نشان می دهد. عکس: Colourbox
قتل این دختر نوجوان توسط عبدل د. سراسر آلمان را در شاک فروبرد.
قتل میا توسط دوست پسر سابق اش در شهر کاندل ایالت راینلند فالتس سبب خشم مردم در سراسر آلمان گردیده بود.
مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
آلمان بار دیگر یک گروه پناهجویان رد شده افغان را از این کشور اخراج کرد.
هورست زیهوفر سعی دارد نظر مثبت وزیران داخلی اتحادیه اروپا را به توافق کسب شده در مورد تقسیم مهاجران جلب کند.
براساس مطالعات پژوهشگران اقتصادی، مهاجرانی که به زبان آلمانی تسلط دارند، در بازار کار آلمان از چانس خوب برخوردارند.
براساس  گزارش  روزنامه «زود دویچه سایتونگ» میزان موفقیت پناهندگی کلیسایی در سال گذشته به دو درصد کاهش یافته است.
هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان.
تلاش برای ادغام زنان افغان در جامعه آلمان
وزارت داخله آلمان در نظر دارد که بازرسی مرزی را افزایش دهد.
آلمان کشوری که بیمه های مختلف در آن وجود دارد، اما حتمی نیست که یک شخص همه بیمه ها را بگیرد.