آلمان

آلان کردی یگانه کشتی نجات بشردوستانه است که در شرایط کنونی در مدیترانه حضور دارد. عکس از پیکچر الیانس
کودکان در کمپ موریا از روی یک پُل عبور می کنند./عکس: Getty Images
کودکان مهاجر در جزیره خیوس یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
شماری از زنان مهاجر در کمپ موریا اعتصاب کردند
سازمان ملل متحد خواهان دسترسی همه مهاجران و \ناهجویان به خدمات درمانی و رفاهی می باشدږ
آنته ویدمن ماوتس، مسئول امور ادغام مهاجران در آلمان
کارگران در مزرعه مارچوبه/عکس: Picture-alliance/dpa/A.Dedert
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
یونان، ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۰، بندر میتیلینه در جزیره لیسبوس. مهاجران در حالی که برای جلوگیری از گسترش بیماری «کووید ۱۹» ماسک پوشیده اند، برای سوار شدن به کشتی و انتقال به مناطق غیرجزیره ای آماده می شوند.
کشتی نجات آلان کردی/عکس: Picture-alliance/dpa/Sea-Eye/F. Heinz
عکس: ارشیف/سازمان «پرو ازول» گفت که پناهجویان قبول نشده نیز باید برای کار در مزارع در نظر گرفته شوند./عکس: picture-alliance/dpa/M. Schutt
حکومت آلمان اخراج پناهجویان رد شده افغان را به کابل متوقف کرد.