آلمان

وزرات داخله آلمان می‌خواهد که شدت کنترول در مرزهای این کشور را همچنان ادامه بدهد.
یک گروه ۴۴ نفری پناهجویان ردشده افغان از آلمان به کابل رسید.
عکس:ارشیف/با وجود اعتراض های فعالان حقوق بشر تغییری در سیاست حکومت آلمان ایجاد نشده و اخراج پناهجویان به افغانستان ادامه دارد.
هزاران پناهجویی که از آلمان اخراج شده اند و یا داوطلبانه این کشور را ترک کرده اند، بار دیگر به آلمان برگشته اند.
قرار است در آینده نزدیک یک گروه از پناهجویان ردشده افغان از آلمان اخراج شود.
موزیم مهاجرت در شهر کلن ممکن است در آینده به این شکل ساخته شود/کردیت: krafthaus /DOMid-Archiv
اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان از تهدید فقر دوامدار علیه پناهجویان هشدار داده است.
اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان می خواهد که پناهجویان ردشده بیشتر به گونه گروهی از آلمان اخراج شوند.
عکس از آرشیف/ ایتالیا، مالتا، فرانسه و آلمان در نظر دارند که میکانیسم جدید را برای تقسیم نمودن پناهجویان عملی کنند.

هدف از برگزاری کورس های زبان راهیابی مهاجران به بازار کار است. (عکس:ارشیف)
عکس از آرشیف/ بر اساس یک پژوهش تازه، برگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورشان بستگی به حمایت مالی ندارد.
زنان حامله حتی اگر مدرک هم نداشته باشند، در آلمان از خدمات صحی برخوردار می‌شوند.