آلمان

Photo: Armin Weigel/dpa نمای بخشی از شهر امبرگ در جنوب آلمان.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند
ایالت نوردراین وستفالن آلمان در نظر دارد که کمبود آموزگاران را با آموزش‌دهی و استخدام پناهجویان برطرف کند.
محکمه عالی فدرال آلمان در شهر کارلسروهه
عکس از آرشیف/ کابینه حکومت آلمان فدرال با یک مسوده قانون در زمینه سختگیری بیشتر برای اخراج پناهجویان موافقت کرده است.
قرار است هفته آینده یک گروه دیگر از پناهجویان افغان، از آلمان به کابل فرستاده شود.
یک پناهجو در حال اخراج از آلمان
یکی از مهاجران افغان در حال انتقال به میدان هوایی فرانکفورت
یک عضو ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان خواسته است که برای پذیرش پناهجویان نجات داده شده در مدیترانه، "برنامه پذیرش ایالتی" در نظر گرفته شود.
رقم ورود کارگران مسلکی از کشورهای غیر اروپایی به آلمان در چند سال گذشته، افزایش یافته است.
پناهجویان و آلمانی‌ها باهم گیتار می نوازند