آلمان

مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
هدف از تاسیس خانه امید این است که مهاجران و شهروندان آلمانی به طور مشترک و زیر یک سقف باهم زندگی کنند
اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
اکنون در شمار زیادی از زندان های آلمان اقداماتی برای ادغام خارجی های زندانی صورت گرفته اند
یک پژوهش نشان می‌دهد که آلمان به ۲۶۰ هزار کارگر غیراروپایی در سال نیاز دارد.
انه گریت کرامپ کارنباور رئیس جدید حزب دموکرات مسیحی آلمان
قرار است هفته آینده یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان به کشورشان فرستاده شوند.
حمله انتحاری ۳۱ ماه می در کابل بزرگترین حمله انتحاری تاریخ افغانستان خوانده شده است
شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
حرکت اجتماعی "ما هامبورگ هستیم. تو هم با ما هستی؟"