اتریش

کنترول مرز میان آلمان و اتریش تا شش ماه دیگر تمدید گردید.
کامیونی که اجساد هفتاد و یک مهاجر در آن یافت شده بود. عکس از رویترز
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
عکس آرشیف: اخراج مهاجران از اتریش. عکس از پیکچر الیانس
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
یکی از صنوف روند ادغام در شهر ویانای اتریش.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
پارلمان اتریش با تصویب یک قانون در نظر دارد که کمک اجتماعی برای خارجیان را کاهش بدهد.
نشر شعر سیاستمدار حزب آزادی اتریش در سراسر کشور باعث خشم و ناراحتی شد
پولیس آلمان و اتریش کنترول مرزی میان این دو کشور را تشدید می‌کند.
اتریش می‌خواهد که کنترول مرز با هنگری و سلوانیا را تمدید کند.