اتریش

پولیس افزود، میزان ورود غیرقانونی از مرز اتریش با آلمان بلندتر است
هیربرت کیکل، وزیر داخله اتریش
نیروهای اتریش هنگام پیشبرد تمرینات به هدف جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز با سلوانیا
صدر اعظم اتریش خواستار مبارزه فیسبوک در برابر قاچاقبران انسان شده است.
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
کشتی نجات مهاجران در مدیترانه. عکس از: رویترز.
نمایی از  محکمه عالی اروپا  در لوگزامبورگ
ماستر پلان مهاجرت دولت فدرال آلمان
کنترول مرز میان اتریش و آلمان
مهاجران در حال عبور از مرز اتریش و آلمان (عکس از آرشیف)
امجد خان، مهاجر افغان در شهر سالزبورگ اتریش. عکس از عاصم سلیم
پلیس آلمان در حال بدرقه گروهی از مهاجران. خبرگزاری رویترز