اتریش

آلما زادیچ، نخستین وزیر در کابینه اتریش که پیشینه مهاجرت دارد.
سباستیان کورز صدراعظم اتریش پس ار مراسم سوگند در سه‌شنبه ٧ جنوری. عکس: رویترز

پناهجویانی که یادگیری یک حرفه را آغاز کرده اند و حکم اخراج آن ها صادر شده، می توانند این دوره را به پایان برسانند. (عکس: ارشیف)
کنترول مرز میان آلمان و اتریش تا شش ماه دیگر تمدید گردید.
کامیونی که اجساد هفتاد و یک مهاجر در آن یافت شده بود. عکس از رویترز
بیشترین درخواست برای تجدید نظر از سوی پناهجویان مرد ارایه شده است.
عکس آرشیف: اخراج مهاجران از اتریش. عکس از پیکچر الیانس
اتریش تصمیم گرفت که در دختران در مکاتب ابتداییه روسری نپوشند.
یکی از صنوف روند ادغام در شهر ویانای اتریش.
سازمان ملل متحد می‌گوید که اتریش در برخورد با پناهجویان، موازین حقوق بشر را نقض می‌کند.
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
پارلمان اتریش با تصویب یک قانون در نظر دارد که کمک اجتماعی برای خارجیان را کاهش بدهد.