اتیوپی

شمار پناهجویان در سراسر جهان بار دیگر افزایش یافت
دسمبر سال ۲۰۱۶، میدان هوایی فرانکفورت، گفته می شود که با این هواپیما گروهی از مهاجران به کابل پس فرستاده شدند./عکس: picture-alliance/dpa/B.Roessler
عکس: ارشیف/مهاجرانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند از کمپ فریدلند در سراسر آلمان تقسیم می شوند/عکس: (picture-alliance/dpa/S. Rampfel)
کدیجا ۱۵ ساله به بازوهای مادرش پناه می برد و صورتش را در شانه های او پنهان می کند