اروپا

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
پارلمان اروپا روی تشدید قوانین ویزا و افزایش نیروهای محافظت از سرحدات خارجی اتحادیه اروپا توافق کرد.
پناهجویان در مسیر مهاجرت بالقان، با خشونت های گوناگون روبرو می‌شوند.
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
کمیسار اتحادیه اروپا برای مهاجرت تأکید کرد که کنترول مرزی در حوزه شینگن باید خاتمه یابد.
براساس گزارش ها در سه ماه گذشته بیش از۳۱۰ تن که قصد داشتند به مقصد اروپا از بحیره مدیترانه عبور کنند، جان باخته و یا مفقود شدند
شماری از شهروندان اروپایی نسبت به مهاجرت هم وطنان شان به کشورهای دیگر نگران اند.
اتحادیه اروپا مدعی است که در چهار سال گذشته، در نجات حدود ۷۳۰ هزار تن در بحیره مدیترانه کمک کرده است.
یک کشتی نجات سازمان سی ای در مدیترانه. عکس از سازمان سی ای
کشتی پناهجویان و یک کشتی اتحادیه اروپا در آبهای مدیترانه
پولیس آلمان درحال کنترول پاسپورت
بخشی از پرونده‌هایی که اداره مهاجرت آلمان هنوز در دست بررسی دارد، مربوط به موج مهاجرت سال ۲۰۱۵ است