اروپا

بخشی از پرونده‌هایی که اداره مهاجرت آلمان هنوز در دست بررسی دارد، مربوط به موج مهاجرت سال ۲۰۱۵ است
در سال ۲۰۱۷ بیش از ۷۰۰۰ پناهجو از آلمان به دیگر کشورها برگشت داده شده بودند
محکمه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ
محکمه عالی اتحادیه اروپا به آلمان این حق را داده است که پناهجویان را به کشور اولی اتحادیه اروپا که پناهجو برای بار نخست وارد آن شده است، پس بفرستد
مهاجران افغان منتظر بازگشت به افغانستان، در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان/EPA/AKHTER GULFAM
رقم درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۸ نسبت به سه سال گذشته آن در سطح پایین قرار گرفته است.
عکس از آرشیف/ از مسیر مدیترانه، پناهجویان کمتری در ماه فبروری وارد اتحادیه اروپا شده اند.
در نظر سنجی تازه، شمار بیشتر شهروندان آلمانی گفته اند که پناهجویان به منفعت جامعه شان خواهند بود.
کودکان ویتنامی به هدف بهره برداری جنسی به اروپا قاچاق می‌شوند.
هواپیمایی که پناهجویان اخراج شده را به افغانستان برمی گرداند.
در سراسر جهان، زندگی روزمره میلیون‌ها تن وابسته به پول ایست که از اقارب شان دریافت می‌کنند.
سازمان عفو بین الملل در بدرفتاری با پناهجویان در مرز میان بوسنیا و کرواسیا، اتحادیه اروپا را همدست می‌داند.