اریتریا

یک خانواده سوری هنگام رسیدن به مرز اتریش در سال ٢٠١٥. عکس از خبرگزاری رویترز
یک پناهجوی اریتریایی برنده لاتری میلیونی در اسرائیل شد. عکس از آرشیف.
کدیجا ۱۵ ساله به بازوهای مادرش پناه می برد و صورتش را در شانه های او پنهان می کند
آرشیف اداره خدمات جست و جوی صلیب سرخ آلمان در شهر مونشن
عکس از ایما والیس-مهاجر نیوز/ عبدالفتح محمد، مهاجر اریتریایی که در جزیره سیسیل ایتالیا زندگی می‌کند.
مرکز رسیدگی و نگهداری پناهجویان در شهر بمبرگ آلمان
عکس از ایما وایلس: تظاهرات علیه سیاست دولت ایتالیا در مورد مهاجرت در کاتانیا در ۱۹ نومبر ۲۰۱۸ درست قبل از آن که فرمان سالوینی تبدیل به قانون شد.
پناهجو از طریق صلیب سرخ آلمان در جست و جوی خانواده‌های خود اند
عکس از آرشیف دویچه وله
قایق مهاجران در مدیترانه
مرکز رهایشی موقت در بوا دو بولوین در پاریس. عکس از لسلی کاره ترو
پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن