اسپانیا

سازمان های غیردولتی اسپانیایی اجازه یافته اند که محموله‌های کمکی را از بندر بارسلونا به جزایر یونان انتقال بدهند.
اسپانیا در سال  ٢٠١٧به اولین کشور ورودی مهاجران زیرسن و بدون سرپرست بدل شده بود. عکس از خبرگزاری رویترز
مقام‌های مراکش از پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک های جهان استقبال کردند.
در سال ٢٠١٧ تعداد زیادی از مهاجران، از جمله خردسالان وارد اسپانیا شدند.
مهاجران: با ما مانند باری بر روی شانه های تان رفتار نکنید
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
کشتی سی واچ در  مدیترانه، جنوری ۲۰۱۹. عکس: رویترز
این مهاجران روز ١٥ جنوری ٢٠١٨ توسط محافظان ساحلی لیبیا نجت داده شدند. عکس از خبرگزرای رویترز؛ هانی اماره
کشتی اوپن آرمس در بندر بارسلونا متوقف شاخته شده است.  عکس از پیکچر الیانس
پاپ فرانسیسکو، رهبر کاتولیک‌های جهان از کشورهای اروپایی خواست که پناهجویان نجات داده شده از مدیترانه را بپذیرند.
میزان ورود پناهجویان به اسپانیا بیشتر از ایتالیا و یونان است
یکی از کشتی‌های سازمان موسوم غیردولتی مدد رسان موسوم به "اوپن آرمس".