اسپانیا

سرنشینان کشتی اوپن آرمز. عکس از اوپن آرمز
عکس از اوپن آرمز
ریچارد گر در کنار یکی از مهاجران در کشتی اوپن آرمز. عکس از پکچر الیانس
همزمان با سیاست سختگیرانه ایتالیا، بیشتر پناهجویان تلاش می کنند که از مسیرهای دیگر خود را به قلمرو اتحادیه اروپا برسانند.
عکس از اوپن آرمز
کشتی اوپن آرمز در آب‌های مدیترانه. عکس از پکچر الیانس/اوکالوو
کشتی اوپن آرمز همراه با مهاجران نجات داده شده از مدیترانه. عکس از اوپن آرمز.
سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا در حال حاضر چگونه است؟
یک کشتی نجات اسپانیایی. عکس از  صفحه تویتر SASEMAR

در مجموع ۱۰۲۰ تن که از تاریخ ۱ جنوری سال ۲۰۱۸ تا ۳۰ اپریل سال ۲۰۱۹ سعی کردند خود را از افریقای شمالی و با عبور از بحیره مدیترانه به اسپانیا برسانند، مفقود شده اند.
مسیر بحیره مدیترانه برای مهاجرت های غیرقانونی خطرناک دانسته می‌شود.
پولیس می‌گوید این مهاجران که شامل دو مرد ۲۰ و ۲۱ ساله و یک دختر ۱۵ ساله می‌شوند،
از افریقای سیاه هستند