اسپانیا

مسیر بحیره مدیترانه برای مهاجرت های غیرقانونی خطرناک دانسته می‌شود.
پولیس می‌گوید این مهاجران که شامل دو مرد ۲۰ و ۲۱ ساله و یک دختر ۱۵ ساله می‌شوند،
از افریقای سیاه هستند
جسد یک کودک مهاجر و مادرش در نزدیکی جزایر قناری به دست آمدند. Photo: Picture-alliance/dpa/F. Heinz
عکس آرشیف: عملیات نجات مهاجران در مدیترانه. عکس از رویترز
عکس از آرشیف: مهاجران در حال رسیدن به اسپانیا
تعدادی از مهاجران بنگله‌دیشی که توسط امداد گران " اکواریوس" از آب‌های مدیترانه نجات داده شدند، ماه می ٢٠١٧.  عکس از شارلوت بواتیو/ مهاجر نیوز
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
سازمان های غیردولتی اسپانیایی اجازه یافته اند که محموله‌های کمکی را از بندر بارسلونا به جزایر یونان انتقال بدهند.
اسپانیا در سال  ٢٠١٧به اولین کشور ورودی مهاجران زیرسن و بدون سرپرست بدل شده بود. عکس از خبرگزاری رویترز
مقام‌های مراکش از پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک های جهان استقبال کردند.
در سال ٢٠١٧ تعداد زیادی از مهاجران، از جمله خردسالان وارد اسپانیا شدند.
مهاجران: با ما مانند باری بر روی شانه های تان رفتار نکنید