افریقای جنوبی

دست کم ۲۲ پناهجو در مدیترانه ناپدید شده اند.
Photo: EPA/STRINGER مهاجرین سومالیایی در کنار ساحل شهر حدیده یمن قدم می‌زنند.
در سال جاری، رقم پناهجویان و آوارگان در سطح جهان به بیش از ۷۰ میلیون تن رسیده است.
مهاجران در صحرا، در مراکز بازداشتی که در جنوب لیبیا قرار دارند، به طور غیرقابل تصوری سواستفاده می شوند
عکس از آرشیف: مهاجران در حال رسیدن به اسپانیا
کارمندان سازمان بین المللی مهاجرت در یکی از ارودگاه مهاجرین.
قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند که مهاجرین را با نیرنگ در دام خود بیندازند.
سازمان ملل می‌گوید که بیشتر افراد قاچاق شده در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.
در یازده ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار پناهجو از لیبیا به کشورهای شان بازگشته اند.
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
دویچه وله/ شماری از پناهجویان به چندین دفتر در جزیره لیسبوس یونان هجوم بردند.