افریقای جنوبی

قاچاقبران انسان تلاش می‌کنند که مهاجرین را با نیرنگ در دام خود بیندازند.
سازمان ملل می‌گوید که بیشتر افراد قاچاق شده در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.
در یازده ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار پناهجو از لیبیا به کشورهای شان بازگشته اند.
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
دویچه وله/ شماری از پناهجویان به چندین دفتر در جزیره لیسبوس یونان هجوم بردند.