افغانستان

بازگشت توده ای مهاجران افغان از ایران در ماه مارچ
یک مهاجر افغان در نزدیکی بلگراد، پایتخت صربستان، دسمبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز
حکومت یونان روز ۱۵ مارچ ۴۳۶ مهاجر تازه وارد را به یک کمپ تازه ایجاد شده و بسته در مالاکاسا انتقال داد تا بعدتر آن‌ها را اخراج کند. عکس DR
معصومه علیزاده، بایسکل سوار افغان در فرانسه. عکس از تییری کمونال
گروهی از مهاجران افغان که هنگام بازگشت از ایران در هرات مورد تست ویروس کرونا قرار می‌گیرند، اوایل مارچ ۲۰۲۰. عکس از پدرام قاضی زاده
با مسدود شدن مرز افغانستان با پاکستان و قطع تردد هوایی به هندوستان، هزاران افغان در این دو کشور گیر مانده اند.
یک گروه از مهاجران افغان که از ایران به هرات برگشته‌اند حرارت بدن شان مورد آزمایش قرار می‌گیرد. عکس از پدرام قاضی زاده
اخراج پناهجویان افغان از آلمان به دلیل ویروس کرونا، احتمالاً به تعویق بیفتد.
در هفته های اخیر، روزانه هزاران مهاجر از ایران به افغانستان بر می‌گردند.
گروه‌های مددرسان از احتمال جان باختن دسته جمعی پناهجویان ناشی از گسترش ویروس کرونا ابراز نگرانی کرده اند.
فرید ولیزاده، پناهنده افغان در پرتگال است که برای اشتراک در مسابقات جهانی آمادگ می‌گیرد.
اخراج گروهی مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان