افغانستان

انالنا بئربوک وزیر خارجه آلمان در کنفرانس (۲۸ جون ۲۰۲۲) مبنی بر حمایت از جامعه مدنی افغانستان در برلین
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
روند تخلیه افغان ها توسط کشور های غربی. عکس: آرشیف
کارمندان اداره مهاجرت آلمان در حال ثبت درخواست پناهندگی یک پناهجو
آرشیف: روند تخلیه از میدان هوایی کابل، ۳۰ آگست ۲۰۲۱. عکس پکچرالیانس
یک خبرنگار افغان در جریان تصویربرداری در یکی از دوکان‌ها در شهر پشاور
Photo: TNN
انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان فدرال
زمین لرزه صبح چهارشنبه ٢٢ جون ٢٠٢٢ مناطق جنوب 
 شرقی افغانستان را تکان داد. در این رویداد بیش از هزاران تن جان باختند. عکس: فرانس ٢۴
یک مرد کهنسال افغان روی آوار خانه اش نشسته است
یکی از مهاجران از افریقا
یک زن در برابر خیمه اش در اردوگاه کاراتپه در لسبوس یونان. عکس: ماریانا کاراکولاکی/ دویچه وله
انتظار برخی از پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان. عکس:  آرشیف