افغانستان

 اسدالله رحمان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ در زندان گوانتامو زندانی بود. حال او در فرانسه به عنوان پناهجو زندگی می‌کند. عکس از مهاجر نیوز
عکس از آرشیف دویچه وله/ ایالت‌های آلمان می‌خواهند پناهجویانی که در معرض اخراج قرار دارند را در بخش‌های جداگانه  زندان های معمولی نگه‌داری کنند
عکس آرشیف: مهاجران افغان در پاکستان
یک مهاجر هنگام عبور از  کو‌ه‌های آلپ در یکی از شب‌های فبروری ۲۰۲۱ l عکس از مهدی شبیل
فضل احمد معنوی(چپ) وزیر عدلیه افغانستان. عکس از تویتر وزارت عدلیه افغانستان
 اسدالله رحمان. عکس از مهاجر نیوز
یک محکمه آلمان فیصله کرد که یک پناهجوی افغان واجد شرایط حفاظت فرعی نمی‌شود
. عکس: Creative Commons
دیوار مرزی متشکل از سیم خاردار میان پاکستان و افغانستان. عکس از رویترز
مجارستان از جمله کشورهایی است که سیاست جدی ضد مهاجران را اعمال می‌کند.
در جریان هفته گذشته ۸۰۰۰ مهاجر افغان از ایران بازگشت کردند، بندر اسلام قلعه، هرات. عکس:سازمان بین المللی مهاجرت
یونان: اردوگاه الیوناس در شهر آتن
یک خانواده افغان که همراه با کودکان خورد سال از کوههای آلپ خود را به فرانسه رسانده‌اند. کاپی ویدیو/ عکس از مهدی شبیل