افغانستان

محاکمه یک مرد افغان به اتهام قتل همسرش در شهر برلین
عکس از آرشیف
عکس از آرشیف/ تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
 تظاهرات زنان افغانستان و ایران در پاریس، ۲٧ نوامبر ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
طالبان متهم به نقض حقوق بشر به ویژه بدرفتاری با زنان هستند
Photo: AFP /Getty Images
مهاجران در ترکیه. عکس : پکچرالیانس
مهاجران در ترمینالی در شهر ایزمیر ترکیه
عکس از آرشیف
بیجاشدگان داخلی در ولایات شرق افغانستان
عکس از آرشیف
مهاجران افغان در پاکستان با خشونت، آزار و اذیت پولیس این کشور روبرو اند
یک عضو گروه طالبان که از یک زندان نگهبانی می‌کند
Photo: STRINGER/REUTERS
اخراج مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
بنای یاد بود از سربازان کشته شده در افغانستان در مقر سابق نیرو های آلمان در مزار شریف
فقر و گرسنگی در افغانستان