افغانستان

هارون ندا، پناهجوی معلول افغان، در یکی از کارگاه های بسته بندی پرزه جات بایسکل در آلمان کار می‌کند. عکس گرفته شده از ویدئو/ مهاجر نیوز
عکس از آرشیف (Picture-Alliance)/ کمبود کارگران مسلکی در بخش نلدوانی، رنگمالی و تخنیک برق در آلمان مشهود است.
طیبه عباسی، دختر خانواده عباسی در ایران تولد شده و افغانستان را ندیده و نمی‌شناسد. عکس از  Amnesty Internationl
Photo:© Amnesty International طیبه عباسی و احسان عباسی، اعضای خانواده افغان که قرار بود از ناروی به افغانستان اخراج شوند.
گزارش ویدئویی مهاجر نیوز از مسابقه میان تیم‌های امیان و اراس. ویدئو از واسع محسن
گروه دیگر از پناهجویان اخراجی افغان به کابل رسید.
قرار است امروز (دوشنبه ۱۷ جون) یک گروه دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج شود.
در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹، بیش از دوصد هزار مهاجر به افغانستان برگشته اند.
عکس آرشیف: پولیس فرانسه. عکس از سایت پولیس ملی فرانسه
یک زن مهاجر در حال بایسکل‌رانی. عکس از#BIKEYGEES
نمایی از فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس از داخل ساختمان محل نگهداری خارجیان. عکس از مهاجر نیوز
ذبیح الله، مهاجر افغان و مربی تیم کریکت امیان  ( نفر وسط ). عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز