افغانستان

سازمان اجتماعی «رفیوجی فود» دو برنامه آموزش حرفه‌ای در بخش آشپزی و رستوران‌داری را برای پناهندگان را برگزار می‌کند. عکس از : Mahka Eslami_Food Sweet Food
عکس آرشیف: میدان هوایی بلخ
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
مهاجران افغان در ایران. عکس از پیکچر الیانس
مسافران از آخرین هواپیمایی که آلمان برای تخلیه به کابل فرستاده بود، پیاده می شوند./عکس: Kai Pfafenbach/Reuters
عکس آرشیف از امید نوری پور سیاستمدار حزب سبزهای آلمان
در میان پناهجویانی که به آلمان آمده اند، شمار زیادی افراد همجنسگرا نیز وجود دارند
یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)
یکی از ترجمان های افغان اردوی آلمان فدرال در کندز (آرشیف)
اغلب پناهجویان تلاش می کنند با مخفی شدن در لاری های باربری به کشور های غرب اروپا خود را برسانند (عکس آرشیف)
عکس از آرشیف/ مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
گزرگاه مرزی بین آلمان و جمهوری خلق چک