افغانستان

بازداشتگاه اداری منیل - املو در حومه ی پاریس قرار دارد. عکس : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
توقیف گاه اداری منیل املو در حومه شمال پاریس. عکس از سمیاد
یک گروه از پناهجویان اخراج شده از آلمان به کابل رسید.
قرار است یک گروه دیگر از پناهجویان رد شده افغان از آلمان اخراج شود.
اعضای یک خانواده مهاجر افغان که در آلمان زندگی می‌کردند، در حادثه سقوط هواپیما در ایران جان باخته اند.
در سال گذشته میلادی، بیش از نیم میلیون شهروند افغانستان از کشورهای خارجی به وطن خود برگشته اند.
انجمن همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان برنامه های ویژه برای کودکان مهاجر افغان دارد. عکس: انجمن همبستگی و همدردی با پناهندگان افغان در ترکیه
عکس از آرشیف/ در سال گذشته بیش از ۴۲۶ هزار شهروند افغانستان، از مناطق اصلی شان در این کشور بیجا شده اند.
کمپ مالاکاسا در یونان
شماری از پناهجویان در ترکیه. عکس آرشیف
شکردخت جعفری
دیدار پاپ با شماری از مهاجران افغان در واتیکان