امارات متحده عربی

آگست ۲۰۲۱ رسیدن افغان های تخلیه شده از افغانستان به امارت متحده عربی (عکس آرشیف)
آگست ۲۰۲۱ رسیدن افغان های تخلیه شده از افغانستان در امارت متحده عربی (عکس آرشیف)
حمله انتحاری ۳۱ ماه می در کابل بزرگترین حمله انتحاری تاریخ افغانستان خوانده شده است