انگلستان

هشت ژاندارم فرانسوی برای آستفاده از درون‌ها آموزش  دیده‌اند. عکس از ژاندارمری
یک مهاجر در برابر در نزدیکی جاده‌ای در کاله که با دیوار بلندی احاطه شده است.
صدها تن مهاجر در جنگل کاله زندگی می‌کردند. عکس از آرشیف، مهدی شبیل
«کودکان داعش» در کمپ های آوارگان سوریه از دیگران جدا نگهداری می شوند
عکس تزئینی: پلیس فرانسه حین کنترول سواحل کاله. عکس از خبرگزاری رویترز.
در سال ۲۰۱۵ اروپا شاهد سرازیری بیش از یک میلیون پناهجو بود
پلیس فرانسه در حال گزمه در سواحل کاله، ١١ جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز
 پلیس دریایی فرانسه هنگام گزمه در بندر بولوین سورمر در شمال فرانسه، ١١ جنوری ٢٠١٩. عکس از پاسکال روسینیول، رویترز
پلیس فرانسه در حال گزمه در ساحل ویسان در نزدیکی کاله، 11 جنوری 2018. عکس از رویترز
ساجد جاوید وزیر داخله بریتانیا. عکس از: رویترز.
با وجود دیوارهای سیم خاردار در امتداد شاهراه‌ها مهاجران موفق می‌شوند بر سراه کامیون‌ها مانع ایجاد کنند.     عکس از مهاجر نیوز
نیروهای  دریایی فرانسه در کانال مانش. عکس از صفحه تویتر @premarmanche