انگلستان

قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
عکس: پکچرالیانس
قایق نجات مهاجران در کانال مانش. عکس: مهاجرنیوز
حداقل ٧۹ نوجوان مهاجر هنگام اقامت در هتلی در برایتون تحت مسوولیت وزارت داخله انگلستان ناپدید شدند. عکس: کریتیف کمون
دو قایق رها شده در ساحل کاله در شمال فرانسه. عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
آرشیف: مخالفان اخراج مهاجران به رواندا در مقابل وزارت داخله کشور بریتانیا  تظاهرات کردند. عکس از رویترز
مهاجران در بندر دوور در بریتانیا. عکس: دانیل له ال/ ای اف پی
 مرکز مانستون در شهر کنت، اکتوبر ۲۰۲۲عکس: پکچرالیانس
مخالفان اخراج مهاجران به رواندا در مقابل وزارت داخله کشور بریتانیا  تظاهرات کردند، ١٣ جون ۲۰۲. عکس از رویترز
یک مهاجر پس از نجات در کانال مانش، در ساحل بولونی سور مر  زیر یک پتوی نجات خود را گرم می‌کند. عکس: رویترز
آرشیف، عکس از پکچر الیانس
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس:رویترز