انگلستان

عکس آرشیف: مهاجران در حال عبور از کانال مانش، اگست ٢٠١٨. عکس از ا.ف.پ/ اس.ت.ار
یک کاربر شبکه فیسبوک. عکس از رویترز
شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.
هشت ژاندارم فرانسوی برای آستفاده از درون‌ها آموزش  دیده‌اند. عکس از ژاندارمری
یک مهاجر در برابر در نزدیکی جاده‌ای در کاله که با دیوار بلندی احاطه شده است.
صدها تن مهاجر در جنگل کاله زندگی می‌کردند. عکس از آرشیف، مهدی شبیل
«کودکان داعش» در کمپ های آوارگان سوریه از دیگران جدا نگهداری می شوند
عکس تزئینی: پلیس فرانسه حین کنترول سواحل کاله. عکس از خبرگزاری رویترز.
در سال ۲۰۱۵ اروپا شاهد سرازیری بیش از یک میلیون پناهجو بود
پلیس فرانسه در حال گزمه در سواحل کاله، ١١ جنوری ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز
 پلیس دریایی فرانسه هنگام گزمه در بندر بولوین سورمر در شمال فرانسه، ١١ جنوری ٢٠١٩. عکس از پاسکال روسینیول، رویترز
پلیس فرانسه در حال گزمه در ساحل ویسان در نزدیکی کاله، 11 جنوری 2018. عکس از رویترز