انگلستان

مرکز مانستون به دلیل جمعیت زیاد، احتمالا باعث شیوع بیماری دیفتری در میان مهاجران شده است. عکس:  SDS
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
کودکان مهاجر در مرکز مانستون. عکس: پکچرالیانس
نیروهای بریتانیایی در حال انتقال مهاجران به بندر دوور، ۷ سپتمبر ۲۰۲۲. عکس از رویترز
رهگیری قایق های مهاجران توسط نیروهایی بریتانیایی در ساحل دوور در کانال مانش
عکس: پکچرالیانس
لیز تروس، جانشین بوریس جانسون در مقام نخست وزیری بریتانیا. عکس از  رویترز
تظاهرات در برابر وزارت داخله بریتانیا در اعتراض به اخراج پناهجویان به رواندا، ۱۳ جون ۲۰۲۲.  عکس از رویترز
 گروهی از مهاجران که روز شنبه ۳ سپتمبر وارد کنت در بریتانیا شدند. عکس از : Gareth Fuller/PA
به گفته وزارت دفاع بریتانیا تعداد افرادی که از کانال مانش عبور می کنند، به صورت قابل توجهی افزایش یافته است./عکس: Ben Stansall/AFP via DW
مهاجران سوار بر یک قایق بادی در کانال مانش. عکس: رویترز
رهگیری قایق های مهاجران توسط نیروهایی بریتانیایی در ساحل دوور در کانال مانش. عکس: پکچرالیانس
برخورد پولیس با مهاجران.عکس: یوتوپیا ۵۶