انگلستان

۶۳ پناهجو توسط نیروهای دریایی فرانسه نجات یافتند. عکس: آرشیف/رویترز
قایق نجات مهاجران در کانال مانش. عکس: مهاجرنیوز
کودکان مهاجر در مرکز مهاجران در مانستون. عکس از پیکچر الاینز
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش. عکس: رویترز
عکس: پکچرالیانس
قایق نجات مهاجران در کانال مانش. عکس: مهاجرنیوز
حداقل ٧۹ نوجوان مهاجر هنگام اقامت در هتلی در برایتون تحت مسوولیت وزارت داخله انگلستان ناپدید شدند. عکس: کریتیف کمون
دو قایق رها شده در ساحل کاله در شمال فرانسه. عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
آرشیف: مخالفان اخراج مهاجران به رواندا در مقابل وزارت داخله کشور بریتانیا  تظاهرات کردند. عکس از رویترز
مهاجران در بندر دوور در بریتانیا. عکس: دانیل له ال/ ای اف پی
 مرکز مانستون در شهر کنت، اکتوبر ۲۰۲۲عکس: پکچرالیانس