انگلستان

بندر زیبروژ. عکس: Pixabay
عملیات نجات مهاجران در کانال مانش، چهارشنبه ٢٢ جنوری ٢٠٢٠. عکس از نیروهای دریایی مانش و دریای شمال فرانسه
یک کشتی پولیس دریایی فرانسه. عکس از صفحه رسمی پولیس دریایی
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلستان در سواحل فرانسه ، ماه اگست ٢٠١٩. عکس از رویترز
بیشتر مهاجران تلاش دارند با مخفی شدن در کامیون‌ها خود را به انگلستان برسانند. عکس تزئینی از رویترز
مهاجران زیر سن در کاله، شمال فرانسه. عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
در سال ٢٠١٩ تعداد تلاش برای عبور از کانال مانش در مقایسه با سال ٢٠١٨ چهار برابر شده است. عکس:پرفکتور دریایی شمال فرانسه
١۴ مهاجر در آب های کانال مانش توسط نیروهای دریایی شمال فرانسه نجات داده شدند. ٢٥ /١٢/٢٠١٩ عکس: پرفکتور دریایی شمال فرانسه
شکردخت جعفری
عکس از آرشیف
قایق بادی متعلق به مهاجران نجات یافته توسط نیروی دریایی فرانسه در اگست ٢٠١٩. عکس: Préfecture de la Manche et de la mer du Nord
نشان پولیس فرانسه. عکس از رویترز