اوکراین

مهاجران اوکراینی مرتباً هدف اطلاعات نادرست قرار می‌گیرند. عکس: اوله سپاتا/پکچرالیانس
تعداد مهاجران آواره در جهان به بیش از ۶٠ میلیون تن رسیده است. عکس: مهاجرنیوc
مهاجران اوکرایینی در آلمان بیشتر زنان و کودکان اند
حدود ۴٠٠ تن از مهاجران مرکز ویژه برای اوکراینی ها در پورت دو ورسای را تصاحب کردند. عکس: گروه له شپیل دوبو
گندم در دستان کشاورزی در روسیه. عکس: پکچرالیانس
مهاجران از کشور هایی افریقایی در ماه فبروری سال جاری، اوکراین را ترک می کنند. عکس: دویچه وله
هانوفر در آلمان به یک مرکز اصلی ورود پناهجویان اوکراینی تبدیل شده است. عکس: پکچرالیانس
  مهاجران در مرز اوکراین با پولند منتظر عبورهستند. عکس: رویترز
یک نیروی کاری متخصص در صنعت موترسازی آلمان
تبلیغات استخدام شرکت راه آهن آلمان در دست یک پناهجوی اوکراینی
بلژیک با کمبود سرپرست قانونی برای مهاجران زیر سن اوکراینی مواجه است. عکس: پکچرالیانس
یک ساختمان بمباران شده در شهر میکولایف در جنوب اوکراین، ۲۴ مارچ ۲۰۲۲. عکس از رویترز