ایالات متحده امریکا

گروهی از مهاجران افغان در قلمرو ترکیه.
پاپ فرانسیس می گوید که کشورهای صادر کننده اسلحه که تولیدات شان سبب جنگ و مهاجرت می شود، پناهجو نمی‌پذیرند.
براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، درسال ۲۰۱۸ شمار مهاجران دائمی در کشورهای عضو «OECD» در مقایسه با سال ۲۰۱۷ دو درصد افزایش یافت.
نری ایسپ راکی، رپ‌خوان امریکایی
در سال‌های پسین شماری از شرکت های صنعتی آلمان با کمبود کارمندان فنی روبرو شده اند.
شماری از سناتوران امریکایی در تلاش اند که صدور ویزا برای همکاران افغان نیروهای ایالات متحده را تسهیل کنند.
سال گذشته تعداد زیادی از افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کردند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.
«کودکان داعش» در کمپ های آوارگان سوریه از دیگران جدا نگهداری می شوند
پایان گفتگوهای طالبان و شخصیت‌های سرشناس افغانستان در مسکو
سازمان ملل می‌گوید که بیشتر افراد قاچاق شده در معرض آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند.
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران افغان
مهاجران در ترکیه. عکس از مهاجر نیوز.