ایالات متحده امریکا

استدیوی پخش برنامه های تلویزیون طلوع
یک خانواده افغان در امریکا
اردوگاه ایالات متحده امریکا برای پناهجویان در رامشتاین آلمان
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
روند تخلیه افغان ها بعد از به قدرت رسیدن طالبان
سهیل احمدی، کودک به جا مانده از عملیات تخلیه در ماه اگست، روز شنبه ۷ جنوری در کابل به نزدیکانش سپرده شد.REUTERS - ALI KHARA | 
از رهبر قومی تا پناهنده: خانواده وزیرخان زدران در امریکا
مهاجران افغانی که توسط نیروهای امریکای از افغانستان به پایگاه نظامی امریکایی ها در رامشتاین آلمان انتقال یافته اند
  تحصن مهاجران افریقایی در برابر دفتر «یو ان اچ سی ار» در طرابلس، ۹ اکتبر سال ۲۰۲۱، عکس: EPA/STR
شماری از شهروندان افغان که در اوائل ماه سپتمبر به قطر انتقال داده شده اند. عکس: پکچر الیانس
نشست طالبان و ایالات متحده در قطر
برای شهروندان افغانی که در جریان تخلیه هوایی از کابل به آلمان رسیدند، در پایگاه هوایی رامشتاین ده ها خیمه برپا شد. پروازها از این جا به ایالات متحده امریکا جمعه آینده از سر گرفته می شود./ ASSOCIATED PRESS/Olivier Douliery