ایتالیا

نمای داخلی مقر پارلمان اروپا، ٢٢ می ٢٠١٩. عکس از رویترز/ ایو هرمان
کشتی سی واچ در  مدیترانه، جنوری ۲۰۱۹. عکس: رویترز
ایستگاه قطار ویرون در شمال ایتالیا. عکس از گوگل ستریت
انجمن بانکداری ایتالیا می‌گوید، پناهجویان می‌توانند با نشان دادن اجازه اقامت خود حساب بانکی باز کنند. Photo: ARCHIVE/ANSA/ALESSANDRO CONTALDO
ماتو سالوینی، وزیر داخله راست افراطی ایتالیا. عکس از رویترز
تعدادی از مهاجران نجات داده شده توسط کشتی ماری جونیو. عکس از  سازمان مدیترانه
شرایط اعطای حق شهروندی در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است.
ایتالیا یک گروه ۱۴۷ نفری پناهجویان را از لیبیا پذیرفته است.
بیش از نیمی از کودکان و نوجوانان که تنها به اتحادیه اروپا فرار کرده اند، از افغانستان، اریتریا، پاکستان، سوریه، گینه یا عراق آمده اند.
محکمه عالی ایتالیا. عکس از:  آرشیو مهاجر نیوز.
عکس آرشیف: یک قایق مهاجران در مدیترانه. عکس از خبرگزاری رویترز
قرار است یک شهردار برجسته ایتالیایی که به عنوان چهره حامی پناهجویان دانسته می‌شود، به دادگاه برود.