ایتالیا

راننده که براساس گزارش ها اصلیت سنگالی دارد، مسافران بس را تهدید کرده و بعد این وسیله نقلیه را به آتش کشیده بود.
یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه در ماه اگست  ٢٠١٧
ماری جونیو در بندر لامپدوسا، ماه مارچ ٢٠١٩. عکس از پیکچر الیانس
ماری جونیو تنها کشتی امدادی است که فعلاً در مدیترانه برای نجات مهاجران فعالیت می‌کند. عکس از پیکچر الیانس
عکس از Marta Buso/ کشتی ماری جونیو با یکی از رضاکارانش.
مهاجران: با ما مانند باری بر روی شانه های تان رفتار نکنید
پناهجویان بازگشت کننده . عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.
کدیجا ۱۵ ساله به بازوهای مادرش پناه می برد و صورتش را در شانه های او پنهان می کند
محکمه عالی فرجام خواهی در ایتالیا گفت که حکم سالوینی در مورد اجازه های اقامتی که در گذشته صادر شده اند، کاربرد ندارد
سیسوکو، مرد مهاجری که از زخم‌های جاده مهاجرت می‌گوید. عکس از: مهاجر نیوز.
انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
سرجئو ماتاریلا، رئیس جمهور ایتالیا نیز در این مراسم حضور داشت