ایران

عکس آرشیف: پولیس فرانسه هنگام کنترول یک کامیون
دانش آموزان افغان در ایران. عکس: وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
اتحادیه اروپا و مساله مهاجرت
کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تابعیت ایرانی را بگیرند.
تعدادی از مهاجران افغان در یکی از جاده‌های ترکیه. عکس خبرگزاری رویترز
 گروهی از مهاجران در  حال عبور از کانال مانش. عکس از @EuroMedHR
نجات مهاجران در آب های مانش نزدیک به پا دو کاله. جولای ۲۰۲۰. عکس: پرفکتور مانش و دریای شمال
مهاجران افغان منتظر بازگشت به افغانستان، در نزدیک مرز افغانستان با پاکستان
اردوگاه جدید مهاجران در لیسبوس. عکس: رویترز
ابراهیم احمدی، مهاجر زیرسن افغان حدود یک سال در کمپ فیلاکیو  زندگی کرده است. عکس از رویترز
عکس تزئینی: مهاجران افغان در ایران. عکس از پیکچر الیانس
سعید فضل اولی، پناهجوی ایرانی در آلمان.