ایران

اردوگاه جدید مهاجران در لیسبوس. عکس: رویترز
ابراهیم احمدی، مهاجر زیرسن افغان حدود یک سال در کمپ فیلاکیو  زندگی کرده است. عکس از رویترز
عکس تزئینی: مهاجران افغان در ایران. عکس از پیکچر الیانس
سعید فضل اولی، پناهجوی ایرانی در آلمان.
بازگشت مهاجران افغان از ترکیه

گروهی ۲۰۰ نفره از مهاجران افغان به تاریخ ۲۹ ماه سپتمبر ۲۰۲۰ از استانبول به میدان هوایی کابل رسیدند. عکس: انجمن همبستگی مهاجران افغان در ترکیه
رویداد های دلخراش عامل توجه بیشتر به مهاجرین افغان در ایران شد
عکس از آرشیف دویچه وله/ ایران اعلام کرد که افغان های بدون مدرک را در مکاتب می‌پذیرد
دهم آگوست ۲۰۲۰ برلین: صلاح داهان، در رستورانت "رافوات" غذا آماده می کند. این مهاجر ۲۷ ساله که در سال ۲۰۱۵ از سوریه به آلمان گریخته بود، با سایر پناهندگان در "ایمبس رافوات" در برلین کار می کند. عکس: بریتان پدرسن/خبرگزاری آلمان
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان
پروژه‌های ساختمانی محو پشم شیشه یا آزبست  شرایط  حفاظتی بسیار سختی دارند تا از کارمندان این پروژه‌ها در برابر مواد سرطان زا  حفاظت به عمل آید. در فرانسه استفاده از  پشم شیشه در ساختمان‌ها در سال ۱۹۹۷ ممنوع شد.  عکس از پیکسابی
هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران، روزانه به کشورشان برگشت می‌کنند
عکس از آرشیف: مهاجران افغان در ایران/عکس: Picture Alliance/Ton Koene