ایران

کشتی‌های کوچکی که مهاجران برای عبور از کانال مانش از آن‌ها استفاده می‌کنند. عکس از مهاجر نیوز، اپریل ۲۰۲۲، بندر دوور انگلستان.
زنان مهاجر افغان در نزدیک مرز با ایران. عکس: پکچرالیانس
بنوڅی الهام در مسیر مهاجرت به ترکیه مفقود شده است. اگر از وی خبری دارید، لطفا اطلاع بدهید.
عکسی از پاسپورت جمهوری اسلامی ایران
کارمندان کمیته صلیب سرخ جهانی
اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. عکس: پکچرالیانس
عکس از آرشیف دویچه وله: اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان
تظاهرات افغان ها در پاریس، ١۶ اپریل. عکس: طلحه کاکر
عکس از آرشیف: اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان
عکس آرشیف: مهاجران افغان در حال بازگشت از ایران. عکس از پیکچر الیانس
DR | تجمع اعتراضی در هرات علیه رفتار توهین آمیز پلیس ایران در برابر مهاجران افغان. ١٠سپتامبر ٢٠۱۶
AFP - HOSHANG HASHIMI | مرز اسلام قلعه - مهاجرت افغانها به ایران با روی کار آمدن طالبان دوباره شدت گرفت.