ایران

در پنج ماه نخست سال ۲۰۱۹، بیش از دوصد هزار مهاجر به افغانستان برگشته اند.
عکس آرشیف: پولیس فرانسه. عکس از سایت پولیس ملی فرانسه
عکس آرشیف: تعدادی از مهاجران در حال عبور از مانش با یک کشتی لاستیکی، فبروری ٢٠١٩. عکس از پولیس دریایی مانش Twitter @premarmanche
عکس از آرشیف دویچه وله: شماری از مهاجران افغان در حال برگشت به کشورشان
عکس آرشیف: پولیس فرانسه در حال کنترول سواحل کاله. عکس از رویترز
ایستگاه قطار ویرون در شمال ایتالیا. عکس از گوگل ستریت
سال گذشته تعداد زیادی از افغان‌های مقیم ایران به صورت داوطلبانه این کشور را ترک کردند. عکس از: آژانس خبرگزاری فرانسه.
عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران
نیروهای مرزی در مرز میان ترکیه و ایران گشت زنی می‌کنند
صدف خادم پس از پیروزی بر حریف خود، اَن شوون، در شهر  رویان فرانسه، ١٣ آوریل ٢٠١٩/ ٢٤ فروردین ١٣٩٨. عکس خبرگزاری رویترز/ ستیفن ماهه
پناهجویان و آلمانی‌ها باهم گیتار می نوازند
گروه موسیقی "نوی تور کور"