ایران

عکس آرشیف: یکی از جاده‌هایی که مرزهای پاکستان و ایران را به هم وصل می کند.
عکس از آرشیف/ برگشت مهاجران افغان از ایران  به افغانستان
پناهجویان پاکستانی در ولایت خوست افغانستان-
عکس از: فریدالله ظاهر
تیم آریانا از مهاجران زن افغان مقیم ایران در مسابقات والیبال کابل پیروز شدند. عکس: کمیته ملی المپیک افغانستان
گروهی از مهاجران افغان در حال بازگشت از ایران به افغانستان.
عکس آرشیف: یک اردوگاه آوارگان داخلی در اطراف کابل پایتخت افغانستان
یک گروه از پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه در منطقه دغوبایزید در شرق ترکیه
عکس از:
عکس آرشیف: سربازان ترکیه مهاجران اخراج شده توسط پولیس یونان را با بس‌ها به منطقه مغازه مواد نفتی ازون کوپر انتقال می‌دهند.  عکس از مهدی شبیل
سعید فضل الله قایق ران ایرانی
۲۸۷ تن از نیروهای پولیس در سال ۲۰۱۸ هنگام اخراج مهاجران با حملات خشونت‌آمیز مواجه شده اند
ایران: پرچم همجنسگرایان
یک مهاجر هنگام عبور از  کو‌ه‌های آلپ در یکی از شب‌های فبروری ۲۰۲۱ l عکس از مهدی شبیل