ایران

عکس آرشیف: مهاجران افغان در  مرز اسلام قلعه. عکس از پیکچر الیانس
در هفته های اخیر، روزانه هزاران مهاجر از ایران به افغانستان بر می‌گردند (عکس آرشیف)
یک گروه از پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه در منطقه دغوبایزید در شرق ترکیه
عکس از Reuters/U. Bektas:
عکس از آرشیف: اخراج مهاجران افغان از ایران به افغانستان
یک شهروند افغانستان در منطقه رفسنجان ولایت کرمان ایران ده تن را  به شمول شش 
 هموطنش و چهار شهروند ایرانی با ضرب چاقو کشته است  (عکس آرشیف)
تعدادی از مهاجران افغان در مقابل دفتر  کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان منتظر بازگشت به افغانستان هستند. عکس: سازمان ملل
روزانه صدها مهاجر افغان از ایران اخراج می‌شوند
عکس از آرشیف/ Picture Alliance
روند تخلیه شهروندان افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان هنوز هم کماکان جریان دارد
عکس از آرشیف
مهاجران افغان در مرز میان نیمروز و ایران، اکتوبر۲۰۲۱. عکس: رویترز
انتظار برخی از پناهجویان افغان در برابر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پیشاور پاکستان. عکس:  آرشیف
عکس از آرشیف: برگشت مهاجران افغان از ایران (عکس آرشیف)
مهاجران افغان در مرز  ولایت نیمروز  با ایران، اکتوبر ۲۰۲۱. عکس: رویترز