ایران

آهنگ «برای» از خواننده ایرانی برنده جایزه گرمی شد
نظارت نیرو های ترکیه در مرز بین ایران و ترکیه. عکس: پکچرالیانس
مهاجران بازگردانده شده از ایران. عکس: IOM
حیاط بازداشت‌گاه اداری در پاریس. عکس: موییوا پولی
اعتراض خبرنگاران افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان، ۱۸ جولای ۲۰۲۲. عکس AFC
اعتراض ها در هامبورگ برعلیه مجازات اعدام در ایران/عکس: Jonas Walzberg / picture alliance
نهادهای دولتی در ایران اعتراض های مردمی را که بیش از سه ماه از آغاز آن می گذرد، با استفاده از خشونت آمیز سرکوب کردند./عکس: Zuma Press / picture alliance
تصمیم طالبان به ممنوعیت حضور دختران در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی موجی از انتقادهای بین‌المللی را برانگیخته است
بسیاری از مهاجران افغان در معرض خطر از ایران قرار دارند
عکس: سازمان جهانی مهاجرت
کودکان دانش آموز افغانستان در ایران. عکس: وزارت سابق امور مهاجران در افغانستان
محمد مرادی که برای جلب توجه جهانیان به سرکوب معترضین در ایران، خودکشی کرد. عکس: انستاگرام مرادی
فاطمه جامی (حق انتشار محفوظ است)