ایرلند

عکس تزئینی از پیکچر الیانس
روند انتقال گروهی از مهاجران بدون سرپرست از کمپ های جزیره های یونان به آلمان.
عکس آرشیف: کامیون حامل مهاجران ویتنامی که اجساد شان را پولیس از کانتینر یخچالی پیدا کرد. عکس از رویترز
کشتی تجارتی حامل ١٦ مهاجر از بندر شیربورگ فرانسه حرکت کرده بود و عازم ایرلند بود.
عکس از صفحه‌ی تویتر سازمان مدیترانیا
اوشن وایکنگ کشتی سازمان‌های پزشکان بدون مرز و اس او اس مدیترانه است. عکس از پیکچر الاینس، دپا، س. فریدل
پناهجویان بازگشت کننده . عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور