ایرلند

کشتی تجارتی حامل ١٦ مهاجر از بندر شیربورگ فرانسه حرکت کرده بود و عازم ایرلند بود.
عکس از صفحه‌ی تویتر سازمان مدیترانیا
اوشن وایکنگ کشتی سازمان‌های پزشکان بدون مرز و اس او اس مدیترانه است. عکس از پیکچر الاینس، دپا، س. فریدل
پناهجویان بازگشت کننده . عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور