برازیل

عکس از آرشیف دویچه وله/ پولیس برازیل می گوید که یک قاچاقبر مهم را بازداشت کرده است.