بریتانیا

ساحل اوستاند در بلژیک. عکس از پیکسابی
قایق مهاجران در ساحل سانگت در فرانسه، ٢٩نوامبر ٢٠٢٢ عکس: رویترز
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
مرکز مانستون به دلیل جمعیت زیاد، احتمالا باعث شیوع بیماری دیفتری در میان مهاجران شده است. عکس:  SDS
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
کودکان مهاجر در مرکز مانستون. عکس: پکچرالیانس
کانال مانش. عکس: رویترز
گروهی از پناهجویان که به قلمرو بریتانیا رسیده اند
 Photo: Gareth Fuller/PA
پناهجویانی که سوار بر قایق از کانال مانش گذشته و به بریتانیا رسیده‌اند. عکس: رویټرز
کانال مانش. عکس: رویترز
فرانتکس یا آژانس نظارت بر مرزهای اروپا نظارت هوایی بر کانال مانش را تمدید کرد
عکس از پیکسابی