بلاروس

گروه‌های مدافع حقوق بشر مهاجران در هراس اند که احتمالاً اجساد مهاجران بیشتر در منطقه مرزی جنگلی حضور داشته باشند
 Source: Facebook
دیوار مرزی بین بیلاروس و لیتوانیا. عکس: رویترز
دیوار مرزی بین لیتوانیا و بلاروس. عکس از رویترز
سربازان پولندی در مرز این کشور با بلاروس
عکس از آرشیف
سربازان پولندی در مرز این کشور با بلاروس
نگهبانان مرزی لتونی در امتداد حصار مرزی میان بلاروس و لتونی گرمه می‌زنند، سپتمبر ۲۰۲۱. عکس از  رویترز
گارد مرزی لتونی در جریان ساخت حصار موقت سیم خاردار در مرز لتونی و بلاروس / ۲۸ سپتمبر ۲۰۲۱
دروسکینین کای، لیتوانیا، ۴ نومبر سال ۲۰۲۱، کارگران در مرز با بلاروس، یک حصار به ارتفاع چهار متر می سازند./عکس: REUTERS/Janis Laizans

مقر آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون «یوروپل» در شهر لاهه هالند. عکس: اماگو
سربازان پولندی در مرز این کشور با بلاروس
۶ دسمبر سال ۲۰۲۱،  نمایی از یک حصار در مرز بین پولند و بلاروس که  در پسته بازرسی کوزنیتسا بروزگی قرار داشت.  در آن زمان بحران مهاجرت در این منطقه هنوز جریان داشت./عکس: REUTERS/Kacper Pempel
گروهی از مهاجران افغان و عراقی که در مرزهای بلاروس و پولند دستگیر شده‌اند، اگست ۲۰۲۱. عکس ایماگو