بلژیک

گرفتاری مهاجران از سوی پلیس بریتانیا در کانال مانش، می سال جاری. عکس: رویترز
آرشیف: مرکز دیپورت مهاجران در بلژیک. عکس از مهاجر نیوز
بلژیک با کمبود سرپرست قانونی برای مهاجران زیر سن اوکراینی مواجه است. عکس: پکچرالیانس
در بروکسل دفتر خاصی برای ثبت نام مهاجران اوکراینی ایجاد شده است.. Crédit : Fedasil
,پناهجیوان در برابر یک مرکز پناهجویی در بروکسل، ۷ دسمبر ۲۰۲۱. عکس از داکتران دنیا در بلژیک
 اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی در  ماه اکتوبر ۲۰۱۹ در یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن کشف شد. عکس از رویترز
عصر روز چهارشنبه چند نفر به شفاخانه منقل شدند / عکس از رویترز
۲۹ جون سال ۲۰۲۱/یک پناهجو که بیش از یک ماه در اعتصاب غذا بوده، توسط امدادگران به شفاخانه انتقال شد. REUTERS/Yves Herman
آرشیف: صفی از کامیون‌ها در نزدیک ورودی تونل زیردریایی مانش میان فرانسه و انگلستان. عکس: رویترز
عبدالله صدیقی. عکس از کمیته المپیک پناهندگان
پولیس بلجیم با یک گروه از پناهجویان در زیبروک بلجیم(عکس آرشیف)
مرکز ژله در بلژیک به اختلالات جدی در عملکرد با مهاجران مواجه است. عکس: سازمان مهاجرت آزاد