بلژیک

بیرق های اتحادیه اروپا در برابر دفتر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل. عکس: رویترز
بروکسل: بسیاری از پناهجویان در بلجیم و هالند ماه هاست که در شرایط اسفباری زندگی می کنند
صدها مهاجر به دلیل عدم پذیرش در مراکز پناهندگی در بلژیک در خیابان می خوابند.  عکس: آرشیف
ساحل اوستاند در بلژیک. عکس از پیکسابی
پناهجویان در برابر مرکز پذیرایی پوتی شتو در بروکسل، ۷ دسمبر ۲۰۲۱. عکس از داکتران دنیا/بلژیک
مهاجران در برابر مرکز پتی شاتو در بروکسل. عکس از سازمان داکتران دنیا
مهاجران در برابر آژانش فدرال مهاجرت در بلژیک، اگست ۲۰۲۲. عکس از پیکچر الیانس
 کنترل پلیس در بروکسل پایتخت بلژیک. عکس: رویترز
شهر اوسنابروک در عملیات پولیس که در آلمان انجام شد، در کانون اصلی توجه قرار داشت/عکس: Festim Beqiri/Tv7News/dpa/picture-alliance
بروکسل، ۱۷ جون سال ۲۰۲۲، پناهجویان در مقابل یک مرکز ثبت مشخصات صف کشیده اند. عکس: پکچرالیانس
صدها پلیس در عملیاتی که در پنج کشور اروپایی برای انهدام شبکه قاچاقچیان راه اندازی شده بود، شرکت کردند. عکس: رویترز
صدها مهاجر به دلیل عدم پذیرش در مراکز پناهندگی بلژیک در خیابان می خوابند. Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés