بلژیک

مودا، کودک پناهجوی کرد  در سال ٢٠١٨ در جنوب بروکسل، در جریان کنترول یک کامیون حامل مهاجران توسط پلیس کشته شد. عکس از تویتر
 ۹ سپتمبر سال ۲۰۲۰، زنان و کودکان در کمپ موریا که براثر آتش سوزی ویران شده است./عکس: Reuters
روند انتقال پناهجویان زیرسن و آسیب پذیر از یونان به شماری از کشورهای اروپایی جریان دارد
ساحل اوستاند در بلژیک. عکس از پیکسابی
پولیس بلژیک.  عکس تزئینی از رویترز
 اجساد ۳۹ مهاجر ویتنامی در  ماه اکتوبر ۲۰۱۹ در یک کامیون یخچالی در نزدیکی لندن کشف شد. عکس از رویترز
ساحل اوستاند در بلژیک. عکس از پیکسابی
مقر کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل
عکس آرشیف: مهاجران در پارک ماکسیمیلین. عکس از شبکه شهروندان
عکس تزئینی از گریگور شوستر
مودا، کودک پناهجوی کرد  در سال ٢٠١٨ در جنوب بروکسل، در جریان کنترول یک لاری حامل مهاجران توسط پولیس کشته شد. عکس از تویتر
عکس از آرشیف/ شماری از پناهجویان تلاش کردند که از مسیر خط آهن، از فرانسه وارد بلجیم شوند.