بنگله دیش

پرتگال سعی می کند قاچاق نیروی کار را مهار کند و نیروهای پولیس در هزاران مورد به مزارعی یورش می‌برند
مهاجران در ایتالیا
به قربانی ۲۳ ساله قاچاق جنسی در یک خانه امن در انگلستان پناهبه داده شده است
حواله در عربی و فارسی به معنای انتقال پول است، عکس از رویترز
کودکان پناهجو در اروپا
پناهجویان در یونان