بوسنی و هرزگوین

پناهجویان در مسیر مهاجرت بالقان، با خشونت های گوناگون روبرو می‌شوند.
دو مهاجر در حال رفتن به سوی مرز کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
پولیس کرواسیا جاده منتهی به مرز بوسنیا را مسدود کرده و جلوی عبور مهاجران را از آن جا می گیرد
یکی از محلات در بوسنیا که پناهجویان در آن زندگی می‌کنند.
کمپ بیرا در نزدیکی بیهاچ. عکس: هلپ ناو
وحید و الهه مهاجران ایرانی هستند و از چندین ماه به این سود تلاش دارند در اتحادیه اروپا پناهندگی بدهند. عکس از وحید لطفی/ مهاجر نیوز
داخل کمپ بیرا در بیهاج بوسنیا  Photo: Help Now
گروهی از مهاجران در بوسنیا، ماه اکتبر  ٢٠١٨. عکس از  خبرگزاری رویترز، مارکو جوریکا.
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.
مهاجران در بوسنی. عکس از: مهاجرنیوز.
مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا
مهاجران در بوسنی خواستار باز شدن مرز کرواسی هستند. عکس از: رویترز.