بوسنی و هرزگوین

یکی از محلات در بوسنیا که پناهجویان در آن زندگی می‌کنند.
کمپ بیرا در نزدیکی بیهاچ. عکس: هلپ ناو
وحید و الهه مهاجران ایرانی هستند و از چندین ماه به این سود تلاش دارند در اتحادیه اروپا پناهندگی بدهند. عکس از وحید لطفی/ مهاجر نیوز
داخل کمپ بیرا در بیهاج بوسنیا  Photo: Help Now
گروهی از مهاجران در بوسنیا، ماه اکتبر  ٢٠١٨. عکس از  خبرگزاری رویترز، مارکو جوریکا.
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.
مهاجران در بوسنی. عکس از: مهاجرنیوز.
مهاجران در مرز بوسنیا با کرواسیا
مهاجران در بوسنی خواستار باز شدن مرز کرواسی هستند. عکس از: رویترز.
پلیس بوسنیا و مهاجران. عکس از مهاجر نیوز.
نمایی از کمپ کلادوشا در بوسنیا که چهار-پنج کیلومتر بیشتر از مرز با کرواسیا فاصله ندارد
خانواده‌ها زیر خیمه‌های نهایت آسیب پذیر در بخش‌هایی از بوسنیا زندگی می‌کنند.