بوسنی و هرزگوین

عکس آرشیف: مهاجران هنگام عبور از  منطقه مرزی میان بوسنیا و کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
بسیاری از مهاجران در بوسنیا شب را در فضای آزاد به روز می گذرانند.
جمعه الحمید می گوید در سوریه در زندان رژیم اسد بود
وضعیت پناهجویان در بوسنیا نگران کننده است.
عکس آرشیف: سه مهاجر پاکستانی در یک خیمه بزرگ کمپ بیرا در بیهاچ. عکس از کلیر دوبوزی
مهاجران در برابر مرکز میرال در ولیکا کلادوشا که محل درگیریهای روز شب سه شنبه بود. عکس از رویترز
آتش سوزی در یک مرکز مهاجران در بوسنیا. تصویر از یک ویدئو
در بیهاج، بوسنیا، بسیاری از مهاجران در خیابان ها می خوابند. عکس: IFRC
پناهجویان در مسیر مهاجرت بالقان، با خشونت های گوناگون روبرو می‌شوند.
دو مهاجر در حال رفتن به سوی مرز کرواسیا. عکس از کلیر دوبوزی
پولیس کرواسیا جاده منتهی به مرز بوسنیا را مسدود کرده و جلوی عبور مهاجران را از آن جا می گیرد
یکی از محلات در بوسنیا که پناهجویان در آن زندگی می‌کنند.