بوسنی و هرزگوین

نیروهای مرزی کرواسیا از جان باختن سه مهاجر خبر دادند
پایان مسیر بالکان در تریست.
عکس: انسا/ پوتیک‌نانو
مهاجران در مرز صربستان و رومانیا. عکس از  رویترز
خیمه یک مهاجر در یکی از ساختمان‌های متروک و نیمه ویران در شهر بیهاج بوسنیا، ۲۰۲۱. عکس از مهاجر نیوز
عکس از آرشیف/ گروهی از مهاجران در مسیر بالقان
مهاجران در کمپ مهاجران میرال به تاریخ ۲۸ اپریل ۲۰۲۲ توسط توسط پولیس با بس ها به کمپ لیپا منتقل شدند
عکس از مهاجر نیوز| خیمه های مهاجران در شهر بیهاج  بوسنیا (عکس آرشیف)
بوسنیا
عکس آرشیف: مرز میان صربستان و هنگری. عکس از رویترز
عکس آرشیف: پناهجویی که ادعا کرده است مورد بد رفتاری پولیس کرواسیا قرار گرفته است. عکس از شورای پناهجویان دنمارک
گیرهارد ترابیرت، یک داکتر آلمانی سرگرم معالجه پناهجویان در بیهاج
عکس از ماه جنوری امسال
 Photo: Alea Horst
عکسی از یک مهاجر که ادعا می کند، پولیس کرواسیا با او بدرفتاری کرده است./عکس: Danish Refugee Council