تانزانیا

عبدالرزاق گورنا، نویسنده تانزانیایی مقیم انگلستان و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال ٢٠٢١. عکس: رویترز