ترکمنستان

یک کشتی مهاجران در آب‌های ترکیه. عکس از پیکچر الیانس