ترکیه

شماری از زنان مهاجر در کمپ موریا اعتصاب کردند
حکومت یونان روز ۱۵ مارچ ۴۳۶ مهاجر تازه وارد را به یک کمپ تازه ایجاد شده و بسته در مالاکاسا انتقال داد تا بعدتر آن‌ها را اخراج کند. عکس DR
یک کمپ مهاجران در پازارکوله در نزدیکی کاستانیس در مرز ترکیه و یونان، ۱۰ مارچ ۲۰۲۰. عکس از پیکچر الیانس
پناهجویان همواره تلاش می کنند که مرز میان ترکیه و یونان را عبور کنند.
نگهبانان مرزی فرونتکس در جریان کنترول مرز یونان با ترکیه
هزاران مهاجر در مرز ترکیه و یونان در انتظار و رود به اروپا به سر می‌برند. عکس از رویترز
عکس از آرشیف/ دست کم ۵۰۰ پناهجو تلاش کردند که از مرز میان ترکیه و یونان عبور کنند اما موفق نشدند.
عکس: ارشیف/انگلا مرکل، صدراعظم آلمان پس از شرکت در این کنفرانس ویدیویی اعلام کرد که همه طرفین بر پایبندی شان به معاهده مهاجرت با ترکیه تاکید کرده اند./عکس از: Tobias SCHWARZ/AFP
در رقم ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا در ماه فبروری کاهش رونما شده است.
یونان به اخراج پس فرستادن پناهجویان به ترکیه دوام می‌دهد.
احمد رشاد رووفی، مهاجر افغان در ترکیه. عکس رشاد رووفی
شاهدان عینی: مهاجران به حصار مرزی یونان هجوم برده و بطری های آتشی پرتاب کردند.