ترکیه

گارد ساحلی ترکیه گفته است که آنان یک گروه ۴۴ نفری پناهجویان را از آب بیرون کشیده اند.
گارد ساحلی یونان یک گروهی از پناهجویان را به دست آورد. Picture Imago
اسکرین‌شات گزارش «ریفوجی اینتر ناشنال».
مهاجران در ترکیه. عکس از مهاجر نیوز.
عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
حصار مرزی میان ترکیه و یونان
گارد ساحلی ترکیه در حال تلاش برای نجات پناهجویان
کودکان مهاجر افغان در حال مکتب رفتن در یونان. عکس از یونسکو.
مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
اداره مهاجرت آلمان
عکس از حسین کرمانی- مهاجر نیوز- انکرسنتر
دیوان محاسبات اروپا