تونس

عکس از آرشیف/ گروهی از پناهجویان نجات یافته در بحیره مدیترانه را نشان می‌دهد.
عکس آرشیف: عملیات نجات مهاجران در مدیترانه. عکس از رویترز
عکس از Marta Buso/ کشتی ماری جونیو با یکی از رضاکارانش.
مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند
اعضای پارلمان آلمان به قانون پیشنهادی مبنی بر شناسایی الجزایر، تونس، مراکش و گرجستان به عنوان کشورهای مبدأ رای مثبت دادند.
شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
"شوک شب سال نو": در اثر آزار ها و دست درازی های جنسی در ۳۱ دسمبر ۲۰۱۵ در شهر کُلن
آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.
انگلا مرکل، صدراعظم آلمان
یکی از مهاجران روی  کشتی «Sarost 5». عکس از: مهاجر نیوز.
یکی از مهاجران در کشتی « Sarost5» در سواحل کشور تونس. عکس از: مهاجر نیوز.
شماری از پناهجویان اخراج شده از آلمان در کابل