جاپان

٥١ ورزشکار انتخاب شده برای المپیک ٢٠٢٠ در بخش‌های جودو، کاراته، شنا، تکواندو و اتلتیزم  به رقابت خواهند پرداخت. عکس از خبرگزاری رویترز