جبل الطارق

اکواریوس تا کنون در ٢٠٠ عملیات نجات و جستجو در مدیترانه شرکت کرده است. عکس از مهاجر نیوز