جزایر ویرجین بریتانیا

مهاجران پس از عملیه نجات در هنگام عبور از کانال مانش، با کشتی نیروی مرزی به بندر دوور می رسند. (عکس آرشیف)
کیم کارداشیان
دولت گفت که مسیر جدید مهاجرت سریع بیشتر روی بخش های انجنیری، فناوری و سایر علوم معطوف خواهد بود.
اداره مهاجرت آلمان چهار دلیل را برای لغو پناهندگی ارائه می کند
در انگلستان مهاجر می‌تواند سال‌ها توقیفگاه بماند، عکس از Creative Commons