جمهوری چک

عکس آرشیف: گروهی از مهاجران که در چارچوب برنامه اسکان مجدد وارد آلمان می‌شوند.
یک مشاور ارشد دادگاه عالی اتحادیه اروپا می‌گوید که با عدم پذیرش پناهجویان، هنگری، پولند و جمهوری چک قانون پناهندگی اتحادیه اروپا را نقض کرده اند.
ان گوین که در رشته ولدنگ‌کاری (جوش‌کاری) آموزش دیده است
پولیس افزود، میزان ورود غیرقانونی از مرز اتریش با آلمان بلندتر است
کمپ مهاجران در بلغاریا
تظاهرات مردم آلمان در همبستگی با مهاجران
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک .
آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک .
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور