دنمارک

دنمارک در نظر دارد که پناهجویان جنایت کار را در یک جزیره، نگه‌داری کند.
گزمه نیروهای امنیتی در امتداد مرزهای بلغاریا و ترکیه در روز 22 می 2016. عکس از Nikolay Doychinov, AFP
مهاجران در دنمارک
عکس از: خالده پوپل
عکس از آرشیف دویچه وله/ قرار است پناهجویان زیرسن رد شده افغان در این مرکز نگهداری شوند.
مهاجران در اتریش
گروهی از مهاجران
خانم اینگر استویبرگ، وزیر مهاجرت و عضو حزب راست میانه «ونستر»،
پناهجویان در مرز کرواسیا
مهاجران در دنمارک
پناهجویان کمتر در دنمارک تقاضای پناهندگی می کنند.