روسیه

سربازان پولندی در برابر حصار سیم خارداری که در نزدیکی قریه مرزی اوزنار گورنی قرار دارد/عکس: Agnieszka Hreczuk/DW
مسکو، پایتخت روسیه
دیوار مرزی بین لیتوانیا و بلاروس. عکس از رویترز
  مهاجران در مرز اوکراین با پولند منتظر عبورهستند. عکس: رویترز
اداره فدرال مهاجرت وپناهندگی آلمان (بامف)/عکس: picture-alliance/Geisler-Fotopress
مارکو بوشمن، وزیرعدلیه آلمان
اوکرایین ها در حال فرار از جنگ
ورود پناهندگان اوکرایینی به ایستگاه راه آهن در بوداپست، مجارستان
  مهاجران در مرز اوکراین با پولند منتظر عبور هستند. عکس: رویترز
شهروندان اوکراینی به مرز هنگری رسیدند، ۲۷ فبروری ۲۰۲۲. عکس: رویترز
افراد در حال فرار به مرز میان اوکراین و هنگری. عکس: رویترز
عکس از آرشیف/ هجوم پناهجویان از قلمرو بلاروس به پولند در ماه های اخیر سال ۲۰۲۱  

Photo:  Leonid Scheglov/Reuters