روسیه

پایان گفتگوهای طالبان و شخصیت‌های سرشناس افغانستان در مسکو
عکس از آرشیف دویچه وله/ جریان مصاحبه پاهندگی در یکی از دفترهای اداره مهاجرت
تصویر یک خانوداه  پناهجو