رومانیا

آرشیف: مرکز مهاجران در بخارست، پایتخت رومانیا. عکس: حق کاپی محفوظ است.
عکس از ایماگو/ وای ناکو
پناهجویان میان بار یک لاری پر از تنه درخت پنهان شده بودند
اروپا به خاطر بحران کرونا با کمبود کارگران فصلی مواجه شده و می خواهد این خلاء را با به کار گماشتن مهاجران غیرقانونی پر کند.
گروهی از پناهجویان افغان که توسط پولیس مجارستان بازداشت شده اند.
مرکز مهاجران در بخارست، پایتخت رومانیا. DR
عکس از صفحه‌ی تویتر سازمان مدیترانیا
اوشن وایکنگ کشتی سازمان‌های پزشکان بدون مرز و اس او اس مدیترانه است. عکس از پیکچر الاینس، دپا، س. فریدل
سرنشینان کشتی اوپن آرمز. عکس از اوپن آرمز
عکس از اوپن آرمز
بندر کاله در شمال فرانسه. عکس از پاسکال روسینیول / رویترز
عکس آرشیف: پولیس فرانسه. عکس از رویترز