سلوانیا

از سال ۲۰۱۸ تا به حال ۴۰ هزار مهاجر وارد بوسنیا شده اند
مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
عکس آرشیف از پیکچر الیانس
سلوانیا به هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی، نیروهای اضافی را به مرزهای جنوبی خود می فرستد.
شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
عکس از آرشیف/ پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را در مرز بازداشت کرد.
عکس آرشیف: مهاجران در مرز سلوانیا با اتریش. عکس از  Srdjan Zivulovic، خبرگزاری رویترز
غفور حسین، شهروند بریتانیا، که با لاری غذای خود به مهاجران کمپ‌نشین غذا می‌دهد، عکس از غفور حسین.