سلوانیا

سلوانیا به هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی، نیروهای اضافی را به مرزهای جنوبی خود می فرستد.
شرایط کسب شهروندی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا متفاوت است.
عکس از آرشیف/ پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را در مرز بازداشت کرد.
عکس آرشیف: مهاجران در مرز سلوانیا با اتریش. عکس از  Srdjan Zivulovic، خبرگزاری رویترز
غفور حسین، شهروند بریتانیا، که با لاری غذای خود به مهاجران کمپ‌نشین غذا می‌دهد، عکس از غفور حسین.