سلوانیا

پولیس سلوانیا گروهی از مهاجرین را بازداشت کرد
این دیوار بین سلوانیا و کرواسیا در سال ٢٠١٥ ساخته شد. عکس: مهاجرنیوز/دانا البوز
دیوار مرزی میان کرواسیا و سلوانیا  Crédit : Dana Alboz / InfoMigrants
عکس از آرشیف/ یکی از مناطق مرزی در سلوانیا
مرز ایتالیا با سلوانیا در تریست. عکس از انسا
عکس تزئینی از پیکچر الیانس
یک پولیس سلوانیایی در حال کنترول مرز مشترک با ایتالیا در کوپر.  ماه نومبر ٢٠١٩. عکس از دانا البوز/ مهاجر نیوز
دیوار متشکل از سیم خاردار در میان روستاهای فارا و کوستل، در مرز میان سلوانیا و کرواسیا. عکس از دانا البوز/ مهاجر نیوز
پولیس مهاجران را در یگ واگون از زیر خاک و گل بیرون می‌آورد. عکس از پولیس نوو مستو
جانز جانسا، رئیس حزب دمکرات سلوانیا در لوبلیانا،۳ جون ۲۰۱۸. عکس از رویترز/بوروت زیولوویچ
بیش از هشت هزار مهاجر در ماه جنوری سال جاری در مناطق غربی مسیر بالقان گیر مانده اند.
عکس تزئینی از کریتیف کامنز