سودان

پولیس در کنار یک قایق نجات در منطقه برک در شمال فرانسه، ۱۴ جنوری ۲۰۲۲> عکس از رویترز
 یک مهاجر سودانی به ظن قتل مسئول یک مرکز پذیرایی از پناهجویان در پو دستگیر شده است. عکس از GoogleMap
ژودیکائل دوکنهم، در حال تدریس زبان فرانسوی از طریق ویدیوی ثبت شده در فیسبوک. عکس گرفته شده از ویدیو
نگهبانان ساحلی لیبیا ۱۸ مهاجر را از آب‌های لیبیا در مدیترانه نجات داده و سپس به این کشور برگرداندند. عکس HCR
دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.
عکس از  اس او اس مدیترانې
نخستین پارلمان آوارگان و مهاجران در بروکسل
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
یک مهاجر در عرصه کشتی Open Arms هنگام رسیدن به بندر الجزیره، روز ٩ اگست. عکس از خبرگزاری رویترز، خوان مدینا
پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن