سودان

دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به نبود امکانات آموزشی کافی برای کودکان پناهجو در جهان ابراز نگرانی می‌کند.
عکس از  اس او اس مدیترانې
نخستین پارلمان آوارگان و مهاجران در بروکسل
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
یک مهاجر در عرصه کشتی Open Arms هنگام رسیدن به بندر الجزیره، روز ٩ اگست. عکس از خبرگزاری رویترز، خوان مدینا
پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن