سودان

عکس از  اس او اس مدیترانې
نخستین پارلمان آوارگان و مهاجران در بروکسل
حدود هفده میلیون دختر در سراسر جهان به گونه آواره زندگی می‌کنند.
یک مهاجر در عرصه کشتی Open Arms هنگام رسیدن به بندر الجزیره، روز ٩ اگست. عکس از خبرگزاری رویترز، خوان مدینا
پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن