سوریه

مهاجران در کورس آموزش زبان آلمانی
هدف از تاسیس خانه امید این است که مهاجران و شهروندان آلمانی به طور مشترک و زیر یک سقف باهم زندگی کنند
در سال ۲۰۱۵ اروپا شاهد سرازیری بیش از یک میلیون پناهجو بود
آرشیف اداره خدمات جست و جوی صلیب سرخ آلمان در شهر مونشن
زینا، مهاجر سوریایی در آلمان
هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان و هانس اکارد زومر، رئیس اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و آوارگان
آرام السعید، مهاجر  سوری در آلمان. عکس از مهاجر نیوز
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
هورست زیهوفر، وزیر داخله فدرال آلمان
مهاجران در ترکیه. عکس از مهاجر نیوز.
مصطفی سالوم، مهاجر سوری
نظرات مردم جزیره های ساموس و خیوس یونان در مورد مهاجران