سوریه

در پی عملیات ترکیه در خاک سوریه، ساکنان رأس‌العین محل زندگی خود را ترک می‌کنند.
سارنوالی فدرال آلمان گفته است که این مرد اخیراً در ایالت هسن این کشور کار می کرد
هزاران مهاجر در مرز ترکیه خواستار یک زندگی در امن اند
طرح دادن تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی قبلا در پارلمان ایران رد شده بود.
یک متقاضی پناهندگی در آلمان، یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا
گروهی از مهاجران  که در جریان سال ۲۰۱۵ به گونه دسته جمعی وارد اتحادیه اروپا شدند.
روند انتقال گروهی از مهاجران بدون سرپرست از کمپ های جزیره های یونان به آلمان.
شمار زیادی از مهاجران نیز ار کمپ های مهاجران در ی یونان زندگی می کنند.
در آلمان اداره مهاجرت در چهار ماه اول امسال حدود ۶۰۰ پرونده مثبت پناهندگی را بازبینی کرده است.
کودکان مهاجری که به تازگی وارد آلمان گردیدند. عکس از آرشیف
غذایی که زوج مهاجر برای کارمندان صحی فرستاده اند.
شماری از زنان مهاجر در کمپ موریا اعتصاب کردند