سوریه

رئیس اداره کاریابی آلمان فدرال افزود، حدود  ۲۸ هزار مهاجر به یادگیری مسلک‌های مختلف مشغول هستند
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
ترکیه میزبان بیش از سه و نیم میلیون مهاجر سوریایی است
بخشی از سریال/اعضای یک خانواده آلمانی در کنار ساحل نشسته اند که ناګهان یک قایق مملو از پناهجویان به نزدیک آنان می‌رسد.
افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند
پناه بردن مهاجران به کلیسا ها در آلمان باعث ایجاد مشکل حقوقی شده است
پناهجویان و آلمانی‌ها باهم گیتار می نوازند
روند ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
گروه موسیقی "نوی تور کور"
براساس گزارش ها در سه ماه گذشته بیش از۳۱۰ تن که قصد داشتند به مقصد اروپا از بحیره مدیترانه عبور کنند، جان باخته و یا مفقود شدند
 بیش از ۱۰ هزار پناهجو به دانشگا‌ه‌های آلمان راه یافته اند
اداره کار آلمان می‌گوید که نیمی از فرصت‌های جدید شغلی در آلمان را خارجی‌ها پر کرده اند