سوریه

مهاجران در آلمان/عکس: Picture-alliance/dpa/C.Schmidt
کودک سوریایی در مرز ترکیه و سوریه /
عکس از: picture alliance/Pacific Press/Donna Bozzi
سال گذشته در کنفرانس سوریه، کشورهای کمک کننده جهان متعهد شدند که هفت میلیارد دالر را به این کشور مساعدت کنند.
یک پناهنده سوریایی هنگام ورود در میدان هوایی مونشن آلمان
گروهی از کودکان سوریایی در یکی از کمپ های لبنان، ۱۲ مارچ سال 
۲۰۲۰
عکس: EPA
کودکان پناهجو دریکی از کمپ های مهاجرین در ترکیه
عکس آارشیف: اردوگاه الهول در سوریه

کمپ الهول در شمال شرق سوریه، ۱ اپریل سال ۲۰۱۹/REUTERS/Ali Hashisho
محکوم شدن مرد سوریایی به جرم جنایت علیه بشریت در محکمه آلمان (فبروری ۲۰۲۱)
شمار پناهجویان در سراسر جهان بار دیگر افزایش یافت
بوریس پیستوریوس، وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان