سوریه

افغان‌ها بزرگترین گروه پناهجویانی هستند که خود را از طریق مدیترانه به یونان، ایتالیا یا اسپانیا می‌رسانند
پناه بردن مهاجران به کلیسا ها در آلمان باعث ایجاد مشکل حقوقی شده است
پناهجویان و آلمانی‌ها باهم گیتار می نوازند
روند ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
گروه موسیقی "نوی تور کور"
براساس گزارش ها در سه ماه گذشته بیش از۳۱۰ تن که قصد داشتند به مقصد اروپا از بحیره مدیترانه عبور کنند، جان باخته و یا مفقود شدند
 بیش از ۱۰ هزار پناهجو به دانشگا‌ه‌های آلمان راه یافته اند
اداره کار آلمان می‌گوید که نیمی از فرصت‌های جدید شغلی در آلمان را خارجی‌ها پر کرده اند
هشتاد درصد شهروندان سوریایی در داخل این کشور با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
در سراسر جهان، زندگی روزمره میلیون‌ها تن وابسته به پول ایست که از اقارب شان دریافت می‌کنند.
اعتراض مهاجران علیه پیش نویس قانون جدید الحاق خانوادگی برای پناهجویان در آلمان
«کودکان داعش» در کمپ های آوارگان سوریه از دیگران جدا نگهداری می شوند