سومالیا

کمپ مهاجران در پورت دولا شاپل. عکس از مهاجر نیوز
کودکان مهاجر در جزیره کُوس یونان/ عکس از یو. ان . اچ .سی.آر
شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
عکس از دویجه وله/ دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان از کمبود شدید منابع مالی شکایت کرده است.
پناهجو از طریق صلیب سرخ آلمان در جست و جوی خانواده‌های خود اند
پلیس هنگام بدرقه یکی از آخرین پناهجویان ساکن در کمپ سن دنی که ظاهرا حاضر نبود کمپ را ترک کند. عکس از واسع محسن
یک پروژه دوره آموزشی کاری برای پناهجویان در بایرن
پناهجویان رد شده در شهر لایپزیگ آلمان
مهاجران در ایتالیا