سویدن

نری ایسپ راکی، رپ‌خوان امریکایی
تحصن مهاجران در برابر پارلمان سویدن. عکس از صفحه فسبوک  Liv utan gränser
عکس آرشیف: اخراج مهاجران از اتریش. عکس از پیکچر الیانس
در سال‌های پسین شماری از شرکت های صنعتی آلمان با کمبود کارمندان فنی روبرو شده اند.
مقام‌های سویدن گفته اند که کنترول مرزی این کشور تا ماه نومبر امسال تمدید می‌شود.
شرایط اعطای شهروندی در بریتانیا، سویدن و دنمارک در برخی موارد شباهت دارند و در بیشتر بخش ها متفاوت اند.
افزایش هزینه های کلیسای کاتولیک برای مهاجران
پولیس آلمان و اتریش کنترول مرزی میان این دو کشور را تشدید می‌کند.
الین ارسون، دختر فعال سویدنی که مانع یک پرواز به هدف جلوگیری از اخراج یک پناهجوی افغان شد.
دختر جوان سویدنی که از اخراج یک پناهجوی افغان در یک هواپیما جلوگیری کرده بود، محاکمه شد.
محمد یک مهاجر افغان در پاریس. عکس از: مهاجر نیوز.
الین ارسون، دختر جوان سویدنی که با راه اندازی یک حرکت اعتراضی می خواست مانع اخراج یک پناهجوی افغان از سویدن گردد.