سویس

برخی از مقام های آلمان می‌خواهند که مرزهای ملی این کشور باید "به طور مؤثرتر در برابر مهاجرت غیرقانونی در سمت سویس محافظت شوند
مهاجران هنگام توزیع غذا در مقابل ساختمان یک سازمان در زوریخ صف کشیده اند. عکس:  رویترز
کلیسای پروتستانت آلمان و شورای هماهنگی مسلمانان در حال برنامه ریزی برای همکاری بیشتر بین ادیان در برابر فقر و بی عدالتی هستند. عکس: پکچرالیانس
پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور
عکس آرشیف: اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.
تصویری از یک موتر وان یا موتر باربری که مشابه موترهای مورد استفاده قاچاقبران است. این تصویر توسط وزارت داخله بریتانیا نشر شده است/منبع: UK Home Office Press Release