سویس

پولیس آلمان در حال کنترول در یکی از مرز های این کشور
عکس آرشیف: اعتراض مهاجران در برابر اخراج اجباری از سویس. عکس از اسوشیتد پرس.
تصویری از یک موتر وان یا موتر باربری که مشابه موترهای مورد استفاده قاچاقبران است. این تصویر توسط وزارت داخله بریتانیا نشر شده است/منبع: UK Home Office Press Release