صربستان

دیوار سیم خاردار در روستای روزسکا در مرز هنگری با صربستان. عکس از خبرگزاری رویترز
عبدالصبور در یک کافه در مرکز پاریس سرگذشتش را برای مهاجر نیوز  بازگو می کند. عکس از ژولیا دومون
این عکس عبدالصبور در نمایشگاه پاریس نزدهم به نمایش گذاشته شد. عکس از عبدالصبور.
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان
​​این چهار جوان ایرانی از یکی از کمپ‌های پناهجویان در صربستان پذیرش گرفتند
دویچه وله/ نیروهای کمکی صربستان به ماموریت خود در مرز با بلغاریا و مقدونیه پایان دادند.
| یک هواپیمای شرکت ایران ایر.
نمایی از کمپ روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
دویچه وله
پناهجویان در مرز صربستان و مجارستان