صربستان

در مسیر بالکان، مهاجران گاهی اوقات مجبور می شوند گزینه های خطرناک تری را برای رفتن به کشور های اروپایی در نظر بگیرند. عکس: رویترز

پیروت، صربستان، کودکان مهاجر از عراق و افغانستان در یکی از کمپ های پناهجویان، /عکس: EPA/DJORDJE SAVIC
عکس تزئینی از پیکچر الیانس
کنترول مرزی میان آلمان و اتریش
ارتش صربستان و گروهی از مهاجران. عکس آرشیف از EPA
صحن کمپ روزکه در مجارستان، عکس از حسن فاضلی
مهاجران در شهرسبوتیکا در صربستان تلاش دارند تا خود را به کشورهای اروپای غربی برسانند. عکس: مهاجر نیوز
یک مهاجر افغان در نزدیکی بلگراد، پایتخت صربستان، دسمبر ۲۰۱۹. عکس از رویترز
یک مرکز مهاجران در شهر سبوتیکا در صربستان. عکس از مهاجر نیوز
گروهی از مهاجران در یک منطقه مرزی در صربستان. عکس از مهاجر نیوز
مهاجران در شهرسبوتیکا در صربستان تلاش دارند تا خود را به کشورهای اروپایی مد نظر برسانند. عکس: مهاجر نیوز
یک تن از مهاجران می‌گوید که نگام عبور از مرز توسط پولیس مجارستان زخمی شده است. عکس از رویترز