عراق

محکمه منطقه ای ثابت کرد که متهم که در زمان ارتکاب جرم ۲۲ سال داشته، سوزانه را مورد تجاوز جنسی قرار داده و به قتل رسانده است.
پناهجویانی که از بحیره مدیترانه نجات داده شده اند در انتظار اسکان مجدد در آلمان به سر می‌برند.
  در سال ٢٠١٥، تصویر ایلان کردی، کودک سوری که جسدش در یک ساحل ترکیه پیدا شد، جهان را منقلب کرد.
مقام های جزیره ساموس در یونان گفته اند که وضعیت در زمستان پیشرو از کنترول آنان خارج خواهد شد.
ترکیه میزبان بیش از سه و نیم میلیون مهاجر سوریایی است
پناه بردن مهاجران به کلیسا ها در آلمان باعث ایجاد مشکل حقوقی شده است
محاکمه پناهجوی عراقی در پیوند به قتل یک دختر جوان آلمانی آغاز می‌شود.
هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان و هانس اکارد زومر، رئیس اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و آوارگان
نظرات مردم جزیره های ساموس و خیوس یونان در مورد مهاجران
مهاجران در جزیره لسبوس یونان در جریان زمستان
مهاجران در جزیره خیوس یونان
عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا