عراق

پناه بردن مهاجران به کلیسا ها در آلمان باعث ایجاد مشکل حقوقی شده است
محاکمه پناهجوی عراقی در پیوند به قتل یک دختر جوان آلمانی آغاز می‌شود.
هورست زیهوفر، وزیر داخله آلمان و هانس اکارد زومر، رئیس اداره فدرال آلمان برای مهاجرت و آوارگان
نظرات مردم جزیره های ساموس و خیوس یونان در مورد مهاجران
مهاجران در جزیره لسبوس یونان در جریان زمستان
مهاجران در جزیره خیوس یونان
عکس از مهاجر نیوز| شماری از مهاجران ایرانی در شهر بیهاج بوسنیا
چند مهاجر کرد عراقی در کمپ پویتوک در گراند سنت.  پولیس همه روزه مهاجران را مجبور می‌کند خیمه های خود را جمع کنند. عکس از مهدی شبیل
مرکز پذیرش مهاجران در جزیره خیوس یونان. عکس از ناصر احمدی.
هورست زیهوفر، وزیرداخله آلمان
رحمان، مهاجر ١٥ ساله کرد عراقی که از  فلج جسمی و عقب ماندگی ذهنی رنج می برد. عکس از مهدی شبیل.
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است
الحاق اعضای خانواده پناهجویان در آلمان کاهش یافته است