فرانسه

عکس: صفحه تویتر پلیس ملی فرانسه
 تظاهرات زنان افغانستان و ایران در پاریس، ۲٧ نوامبر ۲۰۲۲. عکس: مهاجرنیوز
قایق مهاجران در کانال مانش، نوامبر ٢٠٢١. عکس: رویترز
مرز بین ایتالیا و  فرانسه.  عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل
پلیس فرانسه. عکس از رویترز
نزدیک به سه صد پناهجو در زیر پل لاشاپل در پاریس تصویر: مهاجر نیوز
کانال مانش. عکس: رویترز
کانال مانش. عکس: رویترز
فرانتکس یا آژانس نظارت بر مرزهای اروپا نظارت هوایی بر کانال مانش را تمدید کرد
کشتی نجات بشردوستانه در بندر تولون.
 عکس:  AFP
۶ نومبر سال ۲۰۲۲، مسافران کشتی اوشین وایکینگ/عکس از: SOS Méditerranée / Twitter
مهاجران پس از عملیات نجات در هنگام عبور از کانال مانش، با کشتی نیروی مرزی به بندر دوور می رسند
عکس از آرشیف