فرانسه

هواپیمایی که پناهجویان اخراج شده را به افغانستان برمی گرداند.
عکس از مهاجر نیوز
یک مهاجر در برابر در نزدیکی جاده‌ای در کاله که با دیوار بلندی احاطه شده است.
عکس از صفحه تویتر دیدبان حقوق بشر فرانسه
یگانه مرکز دادگاه حق پناهندگی در فرانسه
 در شهر پاریس واقع شده است. عکس از تصاویر خیابانی گوگل
عبدالله مهاجر زیر سن در پاریس. عکس از: خجسته ابراهیمی.
یکی از داوطلبان گروه میدی دو می که به مهاجران زیر سن کمک می‌کند. عکس از: خجسته ابراهیمی.
مهاجران در بالای دود کشتی انگلیسی مربوط به شرکت «DFDS». عکس از: نما‌گرفت صفحه (La VDN).
شمار زیادی از مهاجران تلاش می‌کنند سوار بر یک قایق بادی و به صورت غیرقانونی از کانال مانش عبور کرده و خود را از فرانسه به انگلستان برسانند. عکس از: مهاجر نیوز.
محمود، مهاجر زیر سن افغان که زیر سن بونش رد شده است. عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز
پناهجویان بازگشت کننده . عکس از: آرشیو مهاجرنیوز.
صدها تن مهاجر در جنگل کاله زندگی می‌کردند. عکس از آرشیف، مهدی شبیل