فرانسه

عملیات نجات مهاجران در کانال مانش، چهارشنبه ٢٢ جنوری ٢٠٢٠. عکس از نیروهای دریایی مانش و دریای شمال فرانسه
عکس تزئینی: قاچاقبران انسان در اغلب موارد مهاجران را در کامیون‌ها یا قایق به انگلستان اتقال می‌دهند. عکس از رویترز
بازداشتگاه اداری منیل - املو در حومه ی پاریس قرار دارد. عکس : مهاجر نیوز/ مایوا پولی
عکس آرشیف: مهاجران تلاش می‌کنند از سواحل شمال فرانسه با قایق به انگلستان بروند. عکس از رویترز
پولیس بلژیک  شش مهاجر را بعد از یک تلاش ناکام برای عبور از کانال مانش دستگیر کرد. عکس پیکچر الیانس
چند مهاجر در نزدیکی کمپ اوبرویلیه در شمال شرق پاریس. عکس از مهاجر نیوز
یک کشتی پولیس دریایی فرانسه. عکس از صفحه رسمی پولیس دریایی
توقیف گاه اداری منیل املو در حومه شمال پاریس. عکس از سمیاد
یک خانواده مهاجر در جنگل پیوتوک در گراند سینت. عکس از آرشیف/مهاجرنیوز
خیمه های مهاجران د رکاله. عکس:مهاجرنیوز/مهدی شبیل
اعضای انجمن صفحه نوNouvelle page. حق کاپی محفوظ است
مهاجری در جنگل کاله، جنوری ٢٠١٨. عکس از:  مهاجرنیوز/مهدی شبیل