فرانسه

قایق مهاجران در مانش. عکس از  @SauveteursenMer
موانع در شهر کاله فرانسه، عکس از آرشیف، مهدی شبیل
یک کشتی نیروی دریایی انگلیس. عکس از پیکچر الاینز
دو پناهجو در شهر کاله، اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل
آرشیف: پلیس در حال تخلیه کردن یکی از اردوگاه ها در کاله. عکس از مهاجرنیوز/ مهدی شبیل
مهاجران و پناهجویان در کارگاه تئاتر انجمن کمک به پناهندگان ژزوئیت در پاریس.
بر اساس گزارشی که سازمان داکتران جهان نشر کرده است، عدم دسترسی به امکانات صحی در فرانسه، باعث می شود که آسیب پذیرترین قشر جامعه از خدمات صحی محروم باشند. در صدر این گروه مهاجران قرار دارند. عکس: Dow/Olivier Pepegnies – Huma Collective
یک کشتی محافظان ساحلی لیبیا در مدیترانه. عکس از رویترز
شهربانو سادات، سینماگر و کارگردان افغان. عکس از حسنیه انوری
کارت بانکی خرید روزانه برای پناهجویان. عکس از مهدی شبیل
عکس آرشیف:  مهاجران سودانی در نزدیکی ایستگاه قطار کاله، چهارشنبه ٣٠ اکتوبر ٢٠١٩. عکس از مهدی شبیل
انتقال بیش از ۵۰۰ مهاجر از یک کمپ خودسرانه مهاجران در شمال شرق پاریس به سرپناه‌ها، ۲٨ نومبر ۲۰١۹.  عکس از یوتوپیا ۵۶