فرانسه

مهاجران در پورت دو لا ویلت، در شمال پاریس. عکس از خبرگزاری رویترز
کاپی اکران از تویتر MissionLocale75@، شهرداری پاریس
عکس آرشیف: یک کمپ خودسرانه مهاجران در خیابان ویلسون در سن-دنیس. عکس از مهاجر نیوز
گزارش ویدئویی مهاجر نیوز از مسابقه میان تیم‌های امیان و اراس. ویدئو از واسع محسن
عکس آرشیف: پولیس فرانسه. عکس از سایت پولیس ملی فرانسه
یک کشتی نیروهای دریایی فرانسه در کانال مانش. عکس از @premarmanche
یک زن مهاجر در حال بایسکل‌رانی. عکس از#BIKEYGEES
نمایی از فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس از داخل ساختمان محل نگهداری خارجیان. عکس از مهاجر نیوز
ذبیح الله، مهاجر افغان و مربی تیم کریکت امیان  ( نفر وسط ). عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز
رستوران کابل کیچن در منطقه پاریس دوم به فعالیت آغاز کرده است. عکس از : شریف بیبی/ مهاجر نیوز
تیم کریکت امیان که عمر عضو آن است. عکس از واسع محسن/ مهاجر نیوز
عکس آرشیف: رویارویی میان مهاجران و پولیس که تلاش دارد از توزیع غذا توس امدادگران به مهاجران جلوگیری کند، ٢٠١٧. عکس از پاسکال روسینیول/ رویترز