فیلیپین

پاکستان، ایالت سند، ناحیه نوشهرو فیروز، ۱۵ اکتوبر ۲۰۲۲، باشندگان این منطقه که از سیلاب متاثر شده اند به مناطق مرتفع تر نقل مکان می‌کنند. عکس: EPA/REHAN KHAN
مهاجرین کاری در سال گذشته، پول بیشتری را به کشورهای مبدأ شان فرستاده اند.