قطر

هواپیمای خط هوایی قطر
اولین پرواز غیرنظامی از میدان هوایی کابل بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان (۹سپتمبر ۲۰۲۱)
هواپیمای خط هوایی قطر
عکس آرشیف: گروهی از افغان‌ها در فرودگاه بین المللی کابل، ۱۲ سپتمبر ۲۰۲. عکس از وزارت خارجه قطر
طیاره قطر در میدان هوایی کابل.  ۱۹ سپتمبر ۲۰۲۱. عکس: رویترز/ وزارت خارجه قطر
عکس آرشیف: گروهی از افغان‌ها هنگام  ورود به دوحه. سپتمبر ۲۰۲۱. عکس از پیکچر الیانس
اولین پرواز ملکی از میدان هوایی کابل بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان (۹ آگست ۲۰۲۱)
عکس آرشیف
هواپیمای خط هوایی قطر
ساخت استدیوم بنیاد قطر در دوحه/عکس: Getty Images/K. Abou Mehri