لوکزامبورگ

احکام دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ الزام آور به شمار می آیند./عکس: Photo: Imago Images/P. Scheiber
گروهی از پاهجویان زیرسن بدون سرپرست که از یونان به آلمان منتقل شدند. (عکس آرشیف)
صدها مهاجر چندین هفته را در کشتی های تفریحی در مالتا به سر برده بودند
روند انتقال گروهی از مهاجران بدون سرپرست از کمپ های جزیره های یونان به آلمان.
در آلمان اداره مهاجرت در چهار ماه اول امسال حدود ۶۰۰ پرونده مثبت پناهندگی را بازبینی کرده است.
کودکان مهاجر در جزیره خیوس، یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
عکس از آرشیف/ قرار است تا کم تر از یک هفته آینده، ده ها پناهجوی زیرسن از یونان به آلمان و لوکزامبورگ انتقال داده شوند.
کودکان مهاجر در جزیره خیوس یونان/عکس: Getty Images/L. Gouliamaki
عکس از صفحه‌ی تویتر سازمان مدیترانیا
اوشن وایکنگ کشتی سازمان‌های پزشکان بدون مرز و اس او اس مدیترانه است. عکس از پیکچر الاینس، دپا، س. فریدل
سرنشینان کشتی اوپن آرمز. عکس از اوپن آرمز
عکس از اوپن آرمز