مالتا

محمد تنها بازمانده‌ی سفر دریایی با این قایق است
اوشین وایکنگ با ۳۵۶ سرنشین آن در انتظار بندر امن ازسه شنبه ١۳اگوست به اینسو. عکس از: اس او اس مدیترانه
اوپن آرمز در نزدیک جزیره ی لامپدوسا، ۱۵ اگوست ٢۰١۹. عکس از رویتر
ریچارد گر در کنار یکی از مهاجران در کشتی اوپن آرمز. عکس از پکچر الیانس
عکس از اوشین وایکنگ: SOS MEDITERRANEE
عکس از  اس او اس مدیترانې
کشتی اوپن آرمز در آب‌های مدیترانه. عکس از پکچر الیانس/اوکالوو
کشتی اوپن آرمز همراه با مهاجران نجات داده شده از مدیترانه. عکس از اوپن آرمز.
اوشن ویکینگ روز چهارم اگست بندر مارسی را به  مقصد مدیترانه مرکزی ترک گفت. عکس از انتونی جان/ اس او اس مدیترانه
سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا در حال حاضر چگونه است؟
کشتی آلمانی آیلان کردی با انتقال چهل پناهجو روز یکشنبه در مالتا لنگرانداخت. عکس از فابیان هینز/ سی ای
مهاجران نجات داده شده از مدیترانه. آرشیف، عکس از انجمن سی ای