مالتا

این مهاجران از سال ۲۰۱۴ و در حالی که سعی داشتند خود را طی سفری خطرناک با عبور از بحیره مدیترانه به اروپا برسانند، مفقود شده اند.
عکس آزشیف: مقام‌های مالتا در حال پذیرایی از یک کودک مهاجر که توسط کشتی ایلان کردی از مدیترانه نجات داده شد، ماه اپریل ٢٠١٩. عکس از Twitter / @seaeyeorg
مسیر بحیره مدیترانه برای مهاجرت های غیرقانونی خطرناک دانسته می‌شود.
عکس از صفحه فیسبوک سازمان سی واچ
دو سرباز مالتا در پیوند به قتل یک مهاجر مجازات شدند.
کشتی نجات ایلان کردی. عکس از سی آی/ فابیان هینز
عکس از آرشیف/ ایتالیا از آلمان خواست که مکلفیت خود را در قبال کشتی "آلان کردی" انجام بدهد.
یک تن از مهاجران متهم به ربودن کشتی الهیبلو-١، روز  ٣٠ مارچ ٢٠١٩. عکس از خبرگزاری رویترز
کشتی نفتی  الهیبلو-١ در بندر والتا. عکس از خبرگزار رویترز
مهاجران کشتی تجارتی الهیبلو-١ در بندر والتا پیاده شدند. عکس از خبرگزاری رویترز
عکس از Marta Buso/ کشتی ماری جونیو با یکی از رضاکارانش.
یکی از کشتی‌های نجات سازمان غیردولتی موسوم به "سی واچ ۳"