مجارستان

حسن فاضلی با خانم و دو دخترش در کمپی در اطراف شهر بلگراد در صربستان، عکس از حسن فاضلی
عکس تزئینی از کریتیف کامنز
پولیس مجارستان نوارهایی تصویری را از دوربین های مداربسته به نشر رسانده است.
حصار مرزی میان مجارستان و صربستان. عکس از رویترز
یک مشاور ارشد دادگاه عالی اتحادیه اروپا می‌گوید که با عدم پذیرش پناهجویان، هنگری، پولند و جمهوری چک قانون پناهندگی اتحادیه اروپا را نقض کرده اند.
مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ شورای اروپا نسبت به برخورد مجارستان در محافظت از پناهجویان و کودکان آنان انتقاد کرد.
پناهجویان افغان در مرکز پذیرش "اداشیف سی در صربستان. عکس از ناصر احمدی
گفته می شود که آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا «فرانتکس» با مهاجران در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا اغلب رفتار غیرانسانی داشته است.
گفته می شود که به پناهجویانی که در مناطق ترانزیت مجارستان اقامت دارند و تقاضای پناهندگی شان ردشده است، در برخی موارد غذا داده نمی شود.
مناطق مجادله برانگیز ترانزیت در امتداد مرز هنگری با صربستان
پولیس مجارستان در تلاش است که مانع ورود پناهجویان و مهاجرین به این کشور شود.