مجارستان

محکمه حقوق بشر اروپا در اشتراسبورگ

مرز بین مجارستان و اتریش، سال ۲۰۱۵، عکس از پیکچر الیانس
دیوان عالی اروپا در لوکزامبورگ
پناهجویان از جمله افراد به شدت در معرض خطر ابتلا به بیماری های عفونی هستند.
گروهی از مهاجران در مرز مجارستان با صربستان (DW/A.V)


 Pal)
مجارستان از جمله کشورهایی است که سیاست جدی ضد مهاجران را اعمال می‌کند.
پلیس مجارستان در مرز با صربستان. عکس از رویترز

مهاجران در مرز مجارستان با صربستان (DW/A. V. Pal)
نگهبانان در ورودی اردوگاهی در منطقه ترانزیتی تامپا در مجارستان نزدیک به مرز صربستان ایستاده اند. عکس: رویترز
محافظان امنیتی در برابر اردوگاه تومپا در مرز مجارستان و صربستان. عکس از خبرگزاری رویترز
تصویر یکی از مراکز ترانزیت برای مهاجران در مرز هنگری که توسط ارتش حفاظت می‌شود. عکس از پیکچر الیانس/فوتوشات/ ا.ولگی
پولیس مجارستان در مرز مشترک با صربستان. عکس از رویترز