مجارستان

مرز سلوانیا با اتریش. اتریش از سپتمبر سال ۲۰۱۵ و در حالی که بحران مهاجرت جریان داشت،  کنترول مرزهای مشترکش با سلوانیا و مجارستان را آغاز کرد.
عکس از آرشیف انفومایگرانتس/ شورای اروپا نسبت به برخورد مجارستان در محافظت از پناهجویان و کودکان آنان انتقاد کرد.
پناهجویان افغان در مرکز پذیرش "اداشیف سی در صربستان. عکس از ناصر احمدی
گفته می شود که آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا «فرانتکس» با مهاجران در مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا اغلب رفتار غیرانسانی داشته است.
گفته می شود که به پناهجویانی که در مناطق ترانزیت مجارستان اقامت دارند و تقاضای پناهندگی شان ردشده است، در برخی موارد غذا داده نمی شود.
مناطق مجادله برانگیز ترانزیت در امتداد مرز هنگری با صربستان
پولیس مجارستان در تلاش است که مانع ورود پناهجویان و مهاجرین به این کشور شود.
کامیونی که اجساد هفتاد و یک مهاجر در آن یافت شده بود. عکس از رویترز
کمیسار حقوق بشر اروپا از برخورد نامناسب مجارستان با پناهجویان انتقاد کرد.
عکس از یک گزارش ویدئویی که اخراج یک خانواده پناهجوی افغان توسط پولیس از هنگری به صربستان را نشان می‌دهد. مهاجر نیوز
حصار مرزی هنگری در شهر راشکه. عکس از خبرگزاری رویترز
پناهجویان در مجارستان با چالش‌های مضاعف روبرو اند.