مراکش

اسپانیا در سال  ٢٠١٧به اولین کشور ورودی مهاجران زیرسن و بدون سرپرست بدل شده بود. عکس از خبرگزاری رویترز
مقام‌های مراکش از پاپ فرانسسکوس، رهبر کاتولیک های جهان استقبال کردند.
مدت ها است که  بخش‌های کوچکی از جوامع کشورهای مغرب علیه همجنس‌گراهراسی مقاومت می‌کند
اعضای پارلمان آلمان به قانون پیشنهادی مبنی بر شناسایی الجزایر، تونس، مراکش و گرجستان به عنوان کشورهای مبدأ رای مثبت دادند.
وزارت داخله مراکش گفته است که آنان از سفر غیرقانونی حدود ۸۹ هزار مهاجر غیرقانونی به اتحادیه اروپا در سال گذشته جلوگیری کرده اند.
پیمان جهانی مهاجرت سازمان ملل در مراکش مورد تایید قرار گرفت.
شهروندان کشورهایی که درآلمان «امن» تلقی می شوند، بسیار به ندرت پناهندگی دریافت می کنند.
"شوک شب سال نو": در اثر آزار ها و دست درازی های جنسی در ۳۱ دسمبر ۲۰۱۵ در شهر کُلن
مهاجرانی که روز هشتم اکتبر 2018 به اسپانیا رسیدند. عکس از جون نسکه، خبرگزاری رویترز
شماری از مهاجران مراکشی در حال عبور از مدیترانه. عکس آرشیف از جون ناسکا، خبرگزاری رویترز
آلمان با کشورهای مغرب در زمینه اخراج مهاجران توافق کرده است.
یکی از اعضای تیم کشتی «استرال» در دریای مدیترانه. عکس از: رویترز.