مقدونیه شمالی

دو مهاجر در مرز شمالی یونان که برای گرم شدن آتش روشن کرده اند، در انتظار این هستند که به آن ها اجازه ورود به مقدونیه شمالی داده شود./عکس: Picture-alliance/AP Photo/P. Giannakouris

عکس: ارشیف/ماموران اردو و پولیس صربستان، مهاجرانی را که حین عبور از مرز مقدونیه با صربستان بازداشت شده اند، همراهی می کنند./عکس: ARCHIVE/EPA/DJORDJe SAVIC
مرز یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/زماپرس
مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو
عکس آرشیف: نیروهای امنیتی در مرز مشترک مقدونیه شمالی و یونان گزمه می‌زنند. عکس از جورج لیکوفسکی
مرز یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/زوما پریس
مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو
پولیس مقدونیه شمالی. عکس DR
عکس آرشیف: نیروهای امنیتی در مرز مشترک مقدونیه شمالی و یونان گزمه می‌زنند. عکس از جورج لیکوفسکی
مرز مشترک یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/ زوما پرس
عکس آرشیف: پناهجویان در مرز مقدونیه شمالی
یک موتر پولیس مقدونیه شمالی، آرشیف ٢٠١٧. عکس از دیکلبرز، کریه تیف کامنز