مقدونیه شمالی

عکس آرشیف: پناهجویان در مرز مقدونیه شمالی
یک موتر پولیس مقدونیه شمالی، آرشیف ٢٠١٧. عکس از دیکلبرز، کریه تیف کامنز
پولیس مقدونیه شمالی. عکس آرشیف از دیکلبرز، کریه تیف کامنز
یک موتر پولیس مقدونیه شمالی، آرشیف ٢٠١٧. عکس از دیکلبرز، کریه تیف کامنز
با وجود این که مقدونیه شمالی مرز مشترکش را با یونان به روی مهاجران بسته است، اما آن ها بازهم سعی می کنند وارد این کشور شوند./عکس: Imago/Zuma Press
عکس از آرشیف/مهاجران با وجود استحکامات ایجاد شده، به عبور از موانع مرزی بین یونان و مقدونیه شمالی ادامه می دهند./عکس: Imago/ZUMA Press
عکس تزئینی: ماموران مرزی در مرزهای مقدونیه شمالی  و بلغاریا.
عکس تزئینی: نیروهای امنیتی صربستان با مهاجران در مرز مقدونیه شمالی. عکس از پیکچر الیانس
عکس آرشیف: محافظان مرزی در مرز مقدونیه شمالی و بلغاریا.
عکس از آرشیف/ مرز میان مقدونیه شمالی و یونان را نشان می‌دهد.
عکس از آرشیف/ مرز میان مقدونیه شمالی و یونان را نشان می‌دهد.
عکس تزئینی: نیروهای امنیتی در مرز مقدونیه و صربستان.