مقدونیه شمالی

مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو
عکس آرشیف: نیروهای امنیتی در مرز مشترک مقدونیه شمالی و یونان گزمه می‌زنند. عکس از جورج لیکوفسکی
مرز یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/زوما پریس
مقدونیه شمالی. عکس از گوگل ستریت ویو
پولیس مقدونیه شمالی. عکس DR
عکس آرشیف: نیروهای امنیتی در مرز مشترک مقدونیه شمالی و یونان گزمه می‌زنند. عکس از جورج لیکوفسکی
مرز مشترک یونان و مقدونیه شمالی. عکس از ایماگو/ زوما پرس
عکس آرشیف: پناهجویان در مرز مقدونیه شمالی
یک موتر پولیس مقدونیه شمالی، آرشیف ٢٠١٧. عکس از دیکلبرز، کریه تیف کامنز
پولیس مقدونیه شمالی. عکس آرشیف از دیکلبرز، کریه تیف کامنز
یک موتر پولیس مقدونیه شمالی، آرشیف ٢٠١٧. عکس از دیکلبرز، کریه تیف کامنز
با وجود این که مقدونیه شمالی مرز مشترکش را با یونان به روی مهاجران بسته است، اما آن ها بازهم سعی می کنند وارد این کشور شوند./عکس: Imago/Zuma Press